CHƯƠNG 3. THÂN

Bình chọn:
4.6 trên 70 phiếu
Mục 1,2, ghi nhớ trang 25, 26 Vở bài tập Sinh học 6

Giải mục 1,2, cấu tạo ngoài của thân, các loại thân và ghi nhớ trang 25, 26 VBT Sinh học 6: Quan sát H.13.1.SGK, xác định:

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 26 Vở bài tập Sinh học 6

Giải câu hỏi 3 trang 26 VBT Sinh học 6: Có mấy loại thân? Kể tên một số cây có những loại thân đó

Xem lời giải

Câu hỏi 4 trang 26 Vở bài tập Sinh học 6

Giải câu hỏi 4 trang 26 VBT Sinh học 6: Đánh dấu x vào đầu những câu trả lời đúng:

Xem lời giải

Bài tập 1 trang 26 Vở bài tập Sinh học 6

Giải bài tập 1 trang 26 VBT Sinh học 6: Quan sát những cây trong sân trường, trong vườn nhà em, xác định chúng thuộc những loại thân nào?

Xem lời giải

Mục 1,2, ghi nhớ trang 27,28 Vở bài tập Sinh học 6

Giải mục 1,2, sự dài ra của thân, giải thích những hiện tượng thực tế và ghi nhớ trang 27,28 VBT Sinh học 6: Ghi kết quả thí nghiệm đã làm ở nhà vào bảng dưới đây

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 27 Vở bài tập Sinh học 6

Giải bài tập 2 trang 27 VBT Sinh học 6: Em hãy tự tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống trong bài dưới đây

Xem lời giải

Bài tập 1 trang 28 Vở bài tập Sinh học 6

Giải bài tập 1 trang 28 VBT Sinh học 6: Hãy đánh dấu x vào ô cho ý trả lời đúng nhất của câu sau:

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 28 Vở bài tập Sinh học 6

Giải bài tập 2 trang 28 VBT Sinh học 6:Hãy đánh dấu x vào những cây có thân dài ra nhanh:

Xem lời giải

Bài tập 3 trang 28 Vở bài tập Sinh học 6

Giải bài tập 3 trang 28 VBT Sinh học 6: Hãy đánh dấu x vào những cây khi trồng được ngắt ngọn để cho thu hoạch cao:

Xem lời giải

Lý thuyết cấu tạo trong thân non và ghi nhớ trang 29 Vở bài tập Sinh học 6

Giải bài tập trang 29 VBT Sinh học 6: Em hãy hoàn thiện bảng dưới đây

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 29,30 Vở bài tập Sinh học 6

Giải câu hỏi 2 trang 29,30 VBT Sinh học 6: Hoàn thiện bảng so sánh cấu tạo trong của rễ (miền hút) và thân (phần non) và rút ra kết luận:

Xem lời giải

Mục 1,2,3, ghi nhớ trang 30,31 Vở bài tập Sinh học 6

Giải mục 1,2,3 trang 30,31 VBT Sinh học 6: Cấu tạo trong của thân trưởng thành có gì khác cấu tạo trong của thân non ?

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 30 Vở bài tập Sinh học 6

Giải câu hỏi 3 trang 30 VBT Sinh học 6: Hãy đánh dấu x vào đầu những câu trả lời đúng về cấu tạo trong và chức năng các bộ phận của thân non:

Xem lời giải

Câu hỏi 1 trang 31 Vở bài tập Sinh học 6

Giải câu hỏi 1 trang 31 VBT Sinh học 6: Cây gỗ to ra do đâu?

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 31 Vở bài tập Sinh học 6

Giải câu hỏi 3 trang 31 VBT Sinh học 6: Em hãy tìm sự khác nhau cơ bản giữa dác và ròng?

Xem lời giải

Mục 1,2, ghi nhớ trang 32,33 Vở bài tập Sinh học 6

Giải mục 1,2, vận chuyển nước và muối khoáng hòa tan, vận chuyển chất hữu cơ và ghi nhớ trang 32,33 VBT Sinh học 6: Thí nghiệm cắm hoa vào bình nước màu

Xem lời giải

Câu hỏi 4 trang 32 Vở bài tập Sinh học 6

Giải câu hỏi 4 trang 32 VBT Sinh học 6: Người ta thường chọn phần nào của gỗ để làm nhà, làm trụ cầu, tà vẹt. Tại sao?

Xem lời giải

Mục 1,2, ghi nhớ trang 33,34,35 Vở bài tập Sinh học 6

Giải mục 1,2, quan sát và ghi lại thông tin về một thân biến dạng, đặc điểm, nguyên nhân của một số thân biến dạng và ghi nhớ trang 33,34,35 VBT Sinh học 6: Quan sát và ghi lại những thông tin về một số loại thân biến dạng

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 33 Vở bài tập Sinh học 6

Giải câu hỏi 2 trang 33 VBT Sinh học 6: Mạch rây có chức năng gì?

Xem lời giải

Bài tập trang 33 Vở bài tập Sinh học 6

Giải bài tập trang 33 VBT Sinh học 6: Hãy chọn những cụm từ thích hợp trong các cụm từ điền vào chỗ trống trong các câu dưới đây:

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất