Câu hỏi 3 trang 30 Vở bài tập Sinh học 6


Giải câu hỏi 3 trang 30 VBT Sinh học 6: Hãy đánh dấu x vào đầu những câu trả lời đúng về cấu tạo trong và chức năng các bộ phận của thân non:

Đề bài

Hãy đánh dấu x vào đầu những câu trả lời đúng về cấu tạo trong và chức năng các bộ phận của thân non:

a. Vỏ gồm thịt vỏ, ruột

b. Vỏ gồm biểu bì, thịt vỏ, mạch rây

c. Vỏ gồm biểu bì và thịt vỏ

d. Vỏ có chức năng vận chuyển chất hữu cơ

e. Vỏ vận chuyển nước và muối khoáng

g. Vỏ bảo vệ các bộ phận ở bên trong, dự trữ và tham gia quang hợp

h. Trụ giữa gồm mạch gỗ và mạch rây xếp xen kẽ và ruột

i. Trụ giữa có một vòng bó mạch

k. Trụ giữa gồm thịt vỏ, một vòng bó mạch và ruột

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết Cấu tạo trong của thân non

Lời giải chi tiết

Đáp án đúng là: c, g, i

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 18 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí