Mục 1,2, ghi nhớ trang 25, 26 Vở bài tập Sinh học 6


Giải mục 1,2, cấu tạo ngoài của thân, các loại thân và ghi nhớ trang 25, 26 VBT Sinh học 6: Quan sát H.13.1.SGK, xác định:

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mục 1

1. Cấu tạo ngoài của thân

Quan sát H.13.1. và H.13.2 SGK, xác định

Lời giải chi tiết:

H.13.1.

- Thân mang những bộ phận chính: thân chính, cành, chồi ngọn, chồi nách

- Những điểm giống nhau giữa thân và cành là: đều có chồi ngọn, có lá, kẽ lá có chồi nách

- Vị trí của chồi ngọn trên thân và cành: đầu cành, đầu thân

- Vị trí của chồi nách: nách lá, dọc thân và cành

- Chồi ngọn sẽ phát triển thành bộ phận thân chính của cây

H.13.2.

- Chồi hoa và chồi lá có cấu tạo giống nhau: đều có mầm lá bao bọc

- Chồi hoa khác chồi lá: chồi hoa có mầm hoa, chồi lá có mô phân sinh ngọn

- Chồi lá sẽ phát triển thành cành mang lá

- Chồi hoa sẽ phát triển thành cành mang hoa

Mục 2

2. Các loại thân

Hãy hoàn thiện bảng dưới đây, ghi thêm các cây mà các em đã quan sát được

Lời giải chi tiết:

 

STT Tên cây Thân đứng Thân leo Thân bò
Thân gỗ Thân cột Thân cỏ Bằng thân cuốn Bằng tua cuốn
1 Cây đậu ván       x    
2 Cây nhãn x          
3 Cây rau má           x
4 Cây lúa     x      
5 Mướp         x

Ghi nhớ

- Thân cây gồm: thân chínhcànhchồi ngọn và chồi nách.

- Chồi ngọn làm cho thân dài ra, có thể phát triển thành thân cây.

- Chồi nách phát triển thành cành mang lá hoặc cành mang hoa hoặc hoa

- Tùy theo cách mọc của thân mà chia làm 3 loại: thân đứng (thân gỗ, thân cột thân cỏ), thân leo (bằng thân quấn, bằng tua cuốn) và thân bò.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 25 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí