Mục 1,2, ghi nhớ trang 42 Vở bài tập Sinh học 6


Giải mục 1,2, cây cần những gì để chế tạo tinh bột, khái niệm quang hợp và ghi nhớ trang 42 VBT Sinh học 6: Điều kiện thí nghiệm của cây trong chuông A khác với cây trong chuông B ở điểm nào?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mục 1

1. Cây cần những gì để chế tạo tinh bột

- Điều kiện thí nghiệm của cây trong chuông A khác với cây trong chuông B ở điểm nào?

- Là cây trong chuông nào không thể chế tạo được tinh bột ? Giải thích vì sao

- Kết luận qua thí nghiệm

Lời giải chi tiết:

Nhận xét:

- Điều kiện để thí nghiệm của cây chuông A khác cây B là ở chuông A có chứa dung dịch nước vôi trong.

- Lá cây trong chuông A không chế tạo được tinh bột vì nó không có khí CO2

- Kết luận: ngoài việc cần nước, cây còn cần CO2 để chế tạo tinh bột.

Mục 2

2. Khái niệm quang hợp

Em hãy viết sơ đồ tóm tắt quá trình quang hợp và phát triển khái niệm đơn giản về quang hợp

Lời giải chi tiết:

- Tóm tắt quá trình quang hợp:

                   Ánh sáng

Nước + CO2 ------------> tinh bột + O2

                     Diệp lục
- Quang hợp là quá trình lá cây nhờ có chất diệp lục, sử dụng nước và CO2 và năng lượng mặt trời để chế tạo tinh bột và khí O2

Ghi nhớ

Quang hợp là quá trình lá cây nhờ có chất diệp lục, sử dụng nước, khí CO2 và năng lượng ánh sáng mặt trời chế tạo ra tinh bột và nhả khí O2

Từ tinh bột cùng với muối khoáng hòa tan, lá cây còn chế tạo được những chất hữu cơ khác cần thiết cho cây.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 26 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.