Mục 1,2, ghi nhớ trang 45, 46 Vở bài tập Sinh học 6


Giải mục 1,2, các thí nghiệm chứng minh hiện tượng hô hấp ở cây, hô hấp ở cây và ghi nhớ trang 45, 46 VBT Sinh học 6: Các thí nghiệm chứng minh hiện tượng hô hấp ở cây

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mục 1

1. Các thí nghiệm chứng minh hiện tượng hô hấp ở cây

Quan sát các thí nghiệm và rút ra nhận xét.

Lời giải chi tiết:

Thí nghiệm 1 của nhóm Lan và Hải

Nhận xét:

- Không khí của 2 chuông đều chứa CO2

- Trên mặt cốc nước vôi trong chuông A có lớp vảy trắng đục dày hơn vì chuông A có nhiều CO2 hơn.

- Từ kết quả thí nghiệm 1 suy ra khi không có ánh sáng, cây không có hiện tượng tạo CO2

Thí nghiệm 2

- Bố trí thí nghiệm:

     + B1: đặt cây vào trong cốc

     + B2: đậy tấm kính lên miệng cốc, dùng giấy bóng đen bọc lại trong 4h

     + B3: bỏ túi, dùng que đóm thử thì không cháy

- Nhận xét:

     + Cây có hô hấp để phân giải các chất hữu cơ

     + Ở ngoài sáng cây có thực hiện hô hấp nhưng khó nhận ra vì nó thực hiện quang hợp nhiều hơn

Mục 2

2. Hô hấp ở cây

Hãy viết sơ đồ tóm tắt sự hô hấp của cây 

Nêu những biện pháp kĩ thuật làm cho đất thoáng (trong điều kiện bình thường và khi bị ngập úng)

Lời giải chi tiết:

* Sơ đồ hô hấp của cây

O2 + hợp chất hữu cơ → năng lượng + CO2

* Những biện pháp làm cho đất thoáng:

- Xới đất, làm đất tơi xốp

- Phơi ải

- Tháo bớt nước nếu bị ngập úng

Ghi nhớ

Cây có hô hấp, trong quá trình đó cây lấy O2 để phân giải các chất hữu cơ, sản xuất ra năng lượng cần cho các hoạt động sống, đồng thời thải ra CO2 và năng lượng

- Cây hô hấp suốt ngày đêm. Tất cả các cơ quan của cây đều hô hấp

- Phải làm cho thoáng khí tạo điều kiện thuận lợi cho hạt mới gieo và rễ hô hấp tốt để góp phần nâng cao của năng suất cây trồng

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 20 phiếu
  • Câu hỏi 6 trang 46,47 Vở bài tập Sinh học 6

    Giải câu hỏi 6 trang 46,47 VBT Sinh học 6: Để xác định một cây xanh chủ yếu thải ra khí cacbonic trong quá trình hô hấp thì trong bốn điều kiện dưới đây điều kiện nào là cần thiết cho thí nghiệm

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.