Mục 1,2, ghi nhớ trang 96,97 Vở bài tập Sinh học 6


Giải mục 1,2 những cây có giá trị, có hại cho con người và ghi nhớ trang 96,97 VBT Sinh học 6: Tìm thêm một số cây khác ở địa phương, điền vào bảng dưới đây:

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mục 1

1. Những cây có giá trị sử dụng

Tìm thêm một số cây khác ở địa phương, điền vào bảng dưới đây:

Lời giải chi tiết:

 

Cây Cây lương thực Cây thực phẩm Cây ăn quả Cây công nhiệp Cây lấy gỗ Cây làm thuốc Cây làm cảnh Công dụng khác
Cây mít     x   x      
Cây sen     x     x x  
Cây cà phê       x        
Cây cao su       x        
Cây lim         x      

- Nhận xét: Thực vật có vai trò quan trọng với con người.

Mục 2

2. Những cây có hại cho sức khỏe con người

- Em hãy nêu tên một số cây có hại cho sức khỏe con người:

- Hút thuốc lá và sử dụng thuốc phiện có hại như thế nào?

Lời giải chi tiết:

- Thuốc lá, cần sa, thuốc phiện.

- Chúng chứa chất nicôtin và moocphin nên ảnh hưởng đến bộ máy hô hấp, gây nghiện.

Ghi nhớ

- Thực vật, nhất là thực vật Hạt kín có công dụng nhiều mặt.

- Ý nghĩa kinh tế của chúng rất lớn: cho gỗ dùng trong xây dựng và cho các ngành công nghiệp, cung cấp thức ăn cho người, dùng làm thuốc.

- Đó là nguồn tài nguyên quý giá, chúng ta cần bảo vệ và phát triển nguồn tài nguyên đó để làm giàu Tổ quốc.

- Nhưng bên cạnh đó cũng có một số cây gây hại cho sức khỏe, chúng ta cần hết sức thận trọng trong khi khai thác hoặc tránh sử dụng.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 13 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí