Bài tập trang 88 Vở bài tập Sinh học 6


Đề bài

Em hãy lựa chọn các cụm từ thích hợp ở cột B để hoàn thành mỗi câu ở cột A . Hãy viết vào phần trả lời

Cột A

Cột B

1. Các ngành Tảo có các đặc điểm ...

a. Đã có rễ, thân, lá. Sống ở cạn là chủ yếu. Có nón. Hạt hở (hạt nằm trên lá noãn).

2. Ngành Rêu có các đặc điểm ...

b. Chưa có rễ, thân, lá Sống ở nước là chủ yếu

3. Ngành Dương xỉ có các đặc điếm....

c. Thân không phân nhánh, rễ giả, lá nhỏ chưa CÓ gân giữa. Sống ở cạn, thường là nơi ẩm ướt. Có bào tứ.

Bào tử nảy mầm thành cây con.

4. Ngành Hạt trần có các đặc điểm....

d. Thân, rễ, lá thật, đa dạng. Sống ở cạn là chú yếu. Có hoa và quả. Hạt kín (hạt nằm trong qua)

5. Ngành Hạt kín có các đặc điểm......

e. Đã có rễ, thân, lá. Sống ở cạn là chủ yếu.

Có bào tử. Bào tử nảy mầm thành nguyên tản.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Việc tìm hiểu sự giống và khác nhau giữa các dạng thực vật để phân chia chúng thành các bậc phân loại gọi là phân loại thực vật

Lời giải chi tiết

1.b    2.c    3.e    4.a    5.d

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 12 phiếu
  • Mục 1,2,3 trang 87,88 Vở bài tập Sinh học 6

    Giải mục 1,2,3 phân loại thực vật là gì, các bậc phân loại, các ngành thực vật và ghi nhớ trang 87,88 VBT Sinh học 6: Hãy chọn một trong hai từ sau đây: giống nhau, khác nhau để điền vào chỗ trống cho thích hợp

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.