Bài tập trang 88 Vở bài tập Sinh học 6


Giải bài tập trang 88 VBT Sinh học 6: Em hãy lựa chọn các cụm từ thích hợp ở cột B để hoàn thành mỗi câu ở cột A . Hãy viết vào phần trả lời

Đề bài

Em hãy lựa chọn các cụm từ thích hợp ở cột B để hoàn thành mỗi câu ở cột A . Hãy viết vào phần trả lời

Cột A

Cột B

1. Các ngành Tảo có các đặc điểm ...

a. Đã có rễ, thân, lá. Sống ở cạn là chủ yếu. Có nón. Hạt hở (hạt nằm trên lá noãn).

2. Ngành Rêu có các đặc điểm ...

b. Chưa có rễ, thân, lá Sống ở nước là chủ yếu

3. Ngành Dương xỉ có các đặc điếm....

c. Thân không phân nhánh, rễ giả, lá nhỏ chưa CÓ gân giữa. Sống ở cạn, thường là nơi ẩm ướt. Có bào tứ.

Bào tử nảy mầm thành cây con.

4. Ngành Hạt trần có các đặc điểm....

d. Thân, rễ, lá thật, đa dạng. Sống ở cạn là chú yếu. Có hoa và quả. Hạt kín (hạt nằm trong qua)

5. Ngành Hạt kín có các đặc điểm......

e. Đã có rễ, thân, lá. Sống ở cạn là chủ yếu.

Có bào tử. Bào tử nảy mầm thành nguyên tản.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Việc tìm hiểu sự giống và khác nhau giữa các dạng thực vật để phân chia chúng thành các bậc phân loại gọi là phân loại thực vật

Lời giải chi tiết

1.b    2.c    3.e    4.a    5.d

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 8 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Sinh lớp 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài