Câu hỏi 3 trang 83 Vở bài tập Sinh học 6


Giải câu hỏi 3 trang 83 VBT Sinh học 6: Em hãy hoàn thành bảng so sánh dưới đây

Đề bài

 Em hãy hoàn thành bảng so sánh dưới đây

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Cây Thông thuộc hạt trần là nhóm thực vật đã có cấu tạo phức tạp: thân gỗ, có mạch dẫn

Lời giải chi tiết

Tên thực vật Cơ quan sinh dưỡng Cơ quan sinh sản và sự sinh sản Nhận xét
Dương xỉ

Thân, rễ, lá

Có mạch dẫn

Sinh sản bằng bào tử

Bào tử nảy mầm thành nguyên tán chứa tinh trùng và trứng

Thân, lá đa dạng
Thông

Thân gỗ

Lá đa dạng

Có mạch dẫn

Sinh sản bằng hạt nằm lộ trên các lá noãn hở

Cơ quan sinh sản là nón: nón đực mang túi phấn chứa các hạt phấn và nón cái mang lá noãn chứa các noãn

Sau thụ tinh noãn phát triển thành hạt

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 22 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí