Mục 1,2, ghi nhớ trang 90,91 Vở bài tập Sinh học 6


Giải mục 1,2 cây trồng bắt nguồn từ đâu, cây trồng khác cây dại như thế nào và ghi nhớ trang 90,91 VBT Sinh học 6: Hãy cho biết tên một vài cây trồng cùng với công dụng của chúng? Chúng được trồng với mục đích gì?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mục 1

1. Cây trồng bắt nguồn từ đâu

Hãy cho biết tên một vài cây trồng cùng với công dụng của chúng? Chúng được trồng với mục đích gì?

Lời giải chi tiết:

- Hoa: làm cảnh, làm nước hoa

- Cam: thức ăn

- Thông: gỗ

- Lúa: lương thực

Tất cả được trồng với mục đích phục vụ đời sống con người.

Mục 2

2. Cây trồng khác cây dại như thế nào

- Quan sát H.45.1 SGK, hãy nêu tên các cây cải trồng và cho biết bộ phận nào của chúng được sử dụng?

- Hoàn thành bảng

- Giải thích vì sao có sự khác nhau đó?

Lời giải chi tiết:

- Cải bắp, su hào: Củ, Thân

STT  Tên cây  Bộ phận dùng  So sánh tính chất
Cây hoang dại Cây trồng
1 Lúa Hạt Bông ít, hạt lép Bông nhiều hoa, hạt to
2 Cải Thân, lá Lá nhỏ ngắn Lá to dài
3 Hoa hồng Hoa Nhỏ, không sặc sỡ To, màu sắc

- Sự khác nhau do: con người tác động, cải tạo

Ghi nhớ

- Cây trồng bắt nguồn từ cây dại.

- Tùy theo mục đích sử dụng mà từ một loài cây dại ban đầu con người đã tạo ra được nhiều cây trồng khác xa và tốt hơn hẳn tổ tiên hoang dại của chúng.

- Nhờ khả năng cải tạo thực vật của con người, ngày nay đã có rất nhiều thứ cây trồng khác nhau.

  Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 11 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí