Câu hỏi 4 trang 90 Vở bài tập Sinh học 6


Giải câu hỏi 4 trang 90 VBT Sinh học 6: Điền vào chỗ trống trong các câu sau đây bằng những từ thích hợp đã biết

Đề bài

Điền vào chỗ trống trong các câu sau đây bằng những từ thích hợp đã biết

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Giới thực vật xuất hiện dần dần từ những dạng đơn giản đến những dạng phức tạp, thể hiện sự phát triển.

Lời giải chi tiết

a) Tổ tiên chung của mọi sinh vật cũng như của giới Thực vật ngày nay là cơ thể sống đầu tiên chúng xuất hiện trong các đại dương.

b) Dạng thực vật xuất hiện đầu tiên là tảo nguyên thủy dạng thực vật xuất hiện sau cùng là hạt kín.

c) Các thực vật ở cạn bao gồm rêu, dương xỉ, hạt trần, hạt kín.

d) Sự chuyển môi trường sống từ dưới nước lên cạn là nguyên nhân chính khiến thực vật phát triển từ thấp đến cao.

e) Sự xuất hiện của các dạng thực vật mới trong quá trình phát triển gắn liền với sự thay đổi của môi trường.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 10 phiếu
  • Mục 1,2, ghi nhớ trang 88,89 Vở bài tập Sinh học 6

    Giải mục 1,2 quá trình xuất hiện và phát triển của giới thực vật, các giai đoạn phát triển và ghi nhớ trang 88,89 VBT Sinh học 6: Nghiên cứu sơ đồ H.44.1 SGK, đọc kĩ các câu từ a đến g, sắp xếp lại trật tự cho đúng

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí