CHƯƠNG 6. NHÓM OXI

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 176 SGK Hóa học 10 Nâng cao Bài 1 trang 176 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Cho phản ứng hóa học:

Xem chi tiết
Bài 2 trang 176 SGK Hóa học 10 Nâng cao Bài 2 trang 176 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Bạc tiếp xúc với không khí có H2S bị biến đổi thành Ag2S màu đen :

Xem chi tiết
Bài 3 trang 177 SGK Hóa học 10 Nâng cao Bài 3 trang 177 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Dẫn khí H2S vào dung dịch KMnO4 và H2SO4, nhận thấy màu tím của dung dịch chuyển sang không màu và có vẩn đục màu vàng. Hãy :

Xem chi tiết
Bài 4 trang 177 SGK Hóa học 10 Nâng cao Bài 4 trang 177 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Có bốn dung dịch loãng của các muối NaCl, KNO3, Pb(NO3)2¬, CuSO4. Hãy cho biết có hiện tượng gì xảy ra và giải thích khi cho :

Xem chi tiết
Bài 5 trang 177 SGK Hóa học 10 Nâng cao Bài 5 trang 177 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Cho hỗn hợp FeS và Fe tác dụng với dung dịch HCl (dư), thu được 2,464 lít hỗn hợp khí ở điều kiện tiêu chuẩn. Dẫn hỗn hợp khí này đi qua dung dịch Pb(NO3)2¬ (dư), sinh ra 23,9 g kết tủa màu đen.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 185 SGK Hóa học 10 Nâng cao Bài 1 trang 185 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Lưu huỳnh đioxit có thể tham gia những phản ứng sau :

Xem chi tiết
Bài 2 trang 186 SGK Hóa học 10 Nâng cao Bài 2 trang 186 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Hãy ghép cặp chất và tính chất của chất sao cho phù hợp :

Xem chi tiết
Bài 3 trang 186 SGK Hóa học 10 Nâng cao Bài 3 trang 186 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Hãy chọn hệ số đúng của các chất oxi hóa và của chất khử trong phản ứng sau :

Xem chi tiết
Bài 4 trang 186 SGK Hóa học 10 Nâng cao Bài 4 trang 186 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Hãy lập bảng so sánh những tính chất giống nhau, khác nhau giữa hai hợp chất của lưu huỳnh là hiđro sunfua và lưu huỳnh đioxit về :

Xem chi tiết
Bài 5 trang 186 SGK Hóa học 10 Nâng cao Bài 5 trang 186 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Hãy lập những phương trình hóa học sau và cho biết vai trò của các chất tham gia phản ứng:

Xem chi tiết
Bài 6 trang 186 SGK Hóa học 10 Nâng cao Bài 6 trang 186 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Cho các dung dịch không màu của các chất sau: NaCl, K2CO3, Na2SO4, HCl, Ba(NO3)2. Hãy phân biệt các dung dịch đã cho bằng phương pháp hóa học mà không dùng thêm hóa chất nào khác làm thuốc thử. Viết các phương trình hóa học, nếu có.

Xem chi tiết
Bài 7 trang 186 SGK Hóa học 10 Nâng cao Bài 7 trang 186 SGK Hóa học 10 Nâng cao

a) Axit sunfuric đặc được dùng làm khô không khí, hãy lấy một thí dụ. Có một số khí ẩm không được làm khô bằng axit sunfuric đặc, hãy lấy một thí dụ và cho biết vì sao.

Xem chi tiết
Bài 8 trang 187 SGK Hóa học 10 Nâng cao Bài 8 trang 187 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Có những chất, trong phản ứng hóa học này chúng là chất khử, nhưng trong phản ứng khác chúng là chất oxi hóa. Hãy viết phương trình hóa học minh họa nhận dịnh trên cho những trường hợp sau:

Xem chi tiết
Bài 9 trang 187 SGK Hóa học 10 Nâng cao Bài 9 trang 187 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Có 100 ml H2SO4 98%, khối lượng riêng là 1,84 g/ml. Người ta muốn pha loãng thể tích H2SO4 trên thành dung dịch H2SO4 20%.

Xem chi tiết
Bài 10 trang 187 SGK Hóa học 10 Nâng cao Bài 10 trang 187 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Hỗn hợp rắn X gồm có Na2SO3, NaHSO3 và Na2SO4. Cho 28,56 g X tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, dư. Khí SO2 sinh ra làm mất màu hoàn toàn 675 cm3 dung dịch brom 0,2M. Mặt khác 7,14g X tác dụng vừa đủ với 21,6 cm3 dung dịch KOH 0,125M.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 190 SGK Hóa học 10 Nâng cao Bài 1 trang 190 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Chất nào sau đây vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 190 SGK Hóa học 10 Nâng cao Bài 2 trang 190 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Câu nào sau đây không diễn tả đúng tính chất của các chất?

Xem chi tiết
Bài 3 trang 190 SGK Hóa học 10 Nâng cao Bài 3 trang 190 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Axit sunfuric tham gia phản ứng với các chất, tùy thuộc vào điều kiện của phản ứng (nồng độ của axit, nhiệt độ của phản ứng, mức độ hoạt động của chất khử) có những phản ứng hóa học:

Xem chi tiết
Bài 4 trang 190 SGK Hóa học 10 Nâng cao Bài 4 trang 190 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Những dụng cụ bằng bạc hoặc đồng sẽ chuyển thành màu đen trong không khí hay trong nước có chứa hiđro sunfua, là do chúng bị phủ bằng một lớp muối sunfua kim loại có màu đen theo các phản ứng sau:

Xem chi tiết
Bài 5 trang 191 SGK Hóa học 10 Nâng cao Bài 5 trang 191 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Nếu đốt Mg trong không khí rồi đưa vào bình đựng khí lưu huỳnh đioxit, nhận thấy có hai chất bột được sinh ra: bột A màu trắng và bột B màu vàng. Bột B không tác dụng với dung dịch axit sunfuric loãng, nhưng cháy được trong không khí, sinh ra khí C làm mất màu dung dịch kali penmanganat.

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài