Chương 3. Thời kì Bắc thuộc và đấu tranh giành độc lập

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 30 tập bản đồ Lịch sử 6 Bài 1 trang 30 tập bản đồ Lịch sử 6

Giải bài 1 trang 30 tập bản đồ Sử 6. Quan sát lược đồ dưới đây và dựa vào nội dung SGK

Xem chi tiết
Bài 2 trang 30 tập bản đồ Lịch sử 6 Bài 2 trang 30 tập bản đồ Lịch sử 6

Giải bài 2 trang 30 tập bản đồ Sử 6. Dựa vào nội dung bài học, khoanh tròn vào chữ cái in hoa trước ý em cho là đúng

Xem chi tiết
Bài 1 trang 31 tập bản đồ Lịch sử 6 Bài 1 trang 31 tập bản đồ Lịch sử 6

Giải bài 1 trang 31 tập bản đồ Sử 6. Dựa vào nội dung bài học, em hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Xem chi tiết
Bài 2 trang 31 tập bản đồ Lịch sử 6 Bài 2 trang 31 tập bản đồ Lịch sử 6

Giải bài 2 trang 31 tập bản đồ Sử 6. Quan sát lược đồ dưới đây và dựa vào nội dung SGK, em hãy:

Xem chi tiết
Bài 3 trang 32 tập bản đồ Lịch sử 6 Bài 3 trang 32 tập bản đồ Lịch sử 6

Giải bài 3 trang 32 tập bản đồ Sử 6. Quan sát hình 45 – Đền thờ Hai Bà Trưng ở huyện Mê Linh (Vĩnh Phúc) trong SGK

Xem chi tiết
Bài 1 trang 33 tập bản đồ Lịch sử 6 Bài 1 trang 33 tập bản đồ Lịch sử 6

Giải bài 1 trang 33 tập bản đồ Lịch sử 6. Nêu những nét chính trong chế độ cai trị của các triều đại phong kiến

Xem chi tiết
Bài 2 trang 33 tập bản đồ Lịch sử 6 Bài 2 trang 33 tập bản đồ Lịch sử 6

Giải bài 2 trang 33 tập bản đồ Sử 6. Biểu hiện về sự phát triển của nông nghiệp, thủ công nghiệp và thương nghiệp

Xem chi tiết
Bài 1 trang 34 tập bản đồ Lịch sử 6 Bài 1 trang 34 tập bản đồ Lịch sử 6

Giải bài 1 trang 34 tập bản đồ Sử 6. Quan sát bảng so sánh các tầng lớp trong xã hội thời kì nước Văn Lang – Âu Lạc

Xem chi tiết
Bài 2 trang 35 tập bản đồ Lịch sử 6 Bài 2 trang 35 tập bản đồ Lịch sử 6

Giải bài 2 trang 35 tập bản đồ Sử 6. Quan sát hình 46 – Lăng Bà Triệu ở núi Tùng (Thanh Hóa) trong SGK và dựa vào

Xem chi tiết
Bài 1 trang 36 tập bản đồ Lịch sử 6 Bài 1 trang 36 tập bản đồ Lịch sử 6

Giải bài 1 trang 36 tập bản đồ Sử 6. Quan sát lược đồ dưới đây và dựa vào nội dung SGK, em hãy:

Xem chi tiết
Bài 2 trang 37 tập bản đồ Lịch sử 6 Bài 2 trang 37 tập bản đồ Lịch sử 6

Giải bài 2 trang 37 tập bản đồ Sử 6. Quan sát tranh vẽ (minh họa) “Lễ thành lập nước Vạn Xuân” dưới đây và dựa vào

Xem chi tiết
Bài 1 trang 38 tập bản đồ Lịch sử 6 Bài 1 trang 38 tập bản đồ Lịch sử 6

Giải bài 1 trang 38 tập bản đồ Sử 6. Quan sát lược đồ dưới đây và dựa vào nội dung SGK, em hãy:

Xem chi tiết
Bài 2 trang 39 tập bản đồ Lịch sử 6 Bài 2 trang 39 tập bản đồ Lịch sử 6

Giải bài 2 trang 39 tập bản đồ Sử 6. Nối những thông tin trong khung màu xanh với thông tin trong khung màu đỏ

Xem chi tiết
Bài 3 trang 39 tập bản đồ Lịch sử 6 Bài 3 trang 39 tập bản đồ Lịch sử 6

Giải bài 3 trang 39 tập bản đồ Sử 6. Nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân Lương do Triệu Quang Phục lãnh đạo

Xem chi tiết
Bài 1 trang 40 tập bản đồ Lịch sử 6 Bài 1 trang 40 tập bản đồ Lịch sử 6

Giải bài 1 trang 40 tập bản đồ Sử 6. Quan sát lược đồ dưới đây và dựa vào nội dung SGK, em hãy:

Xem chi tiết
Bài 2 trang 41 tập bản đồ Lịch sử 6 Bài 2 trang 41 tập bản đồ Lịch sử 6

Giải bài 2 trang 41 tập bản đồ Sử 6. Hãy đánh dấu x vào ô trống ứng với những ý em cho là đúng

Xem chi tiết
Bài 1 trang 42 tập bản đồ Lịch sử 6 Bài 1 trang 42 tập bản đồ Lịch sử 6

Giải bài 1 trang 42 tập bản đồ Sử 6. Dựa vào nội dung SGK, em hãy đánh dấu x vào ô trống ứng với những ý em cho là đúng

Xem chi tiết
Bài 2 trang 42 tập bản đồ Lịch sử 6 Bài 2 trang 42 tập bản đồ Lịch sử 6

Giải bài 2 trang 42 tập bản đồ Sử 6. Nhận xét gì về nghệ thuật kiến trúc của người Chăm?

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài