Bài 1 trang 45 tập bản đồ Lịch sử 6


Giải bài 1 trang 45 tập bản đồ Sử 6. Dựa vào nội dung SGK, em hãy đánh dấu x vào ô trống ứng với ý em cho là đúng.

Đề bài

Dựa vào nội dung SGK, em hãy đánh dấu x vào ô trống ứng với ý em cho là đúng.

* Năm 937, được tin Dương Đình Nghệ bị Kiều Công Tiễn giết hại để đoạt chức, Ngô Quyền đã làm gì?

☐ Đưa quân từ Ái Châu ra Bắc để trị tội Kiều Công Tiễn và chuẩn bị kế hoạch chống quân Nam Hán xâm lược

☐ Cầu cứu nhà Nam Hán đem quân sang giúp để trị tội Kiều Công Tiễn

☐ Đưa lực lượng của mình từ Ái Châu ra Bắc và theo về với Kiều Công Tiễn

Kế hoạch đánh quân Nam Hán của Ngô Quyền có điểm gì độc đáo?

☐ Cho quân đánh nhử địch vào trận địa mai phục. Sau đó dùng các thuyền nhỏ chứa đầy chất dễ cháy áp sát thuyền chiến của địch và châm lửa tiêu diệt chúng

☐ Tổ chức trận đánh quyết định để tiêu diệt quân giặc khi chúng vừa tiến vào vùng biển nước ta

☐ Dùng hàng ngàn cây gỗ dài, đầu đẽo nhọn và bịt sắt đóng xuống những nơi hiểm yếu ở cửa sông Bạch Đằng thành một trận địa cọc ngầm rồi lợi dụng thủy triều để tiêu diệt giặc.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Ngô Quyền đã chuẩn bị đánh quân xâm lược Nam Hán như thế nào?

Lời giải chi tiết

* Năm 937, được tin Dương Đình Nghệ bị Kiều Công Tiễn giết hại để đoạt chức, Ngô Quyền đã làm gì?

☒ Đưa quân từ Ái Châu ra Bắc để trị tội Kiều Công Tiễn và chuẩn bị kế hoạch chống quân Nam Hán xâm lược

* Kế hoạch đánh quân Nam Hán của Ngô Quyền có điểm gì độc đáo?

☒ Dùng hàng ngàn cây gỗ dài, đầu đẽo nhọn và bịt sắt đóng xuống những nơi hiểm yếu ở cửa sông Bạch Đằng thành một trận địa cọc ngầm rồi lợi dụng thủy triều để tiêu diệt giặc.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí