Bài 2 trang 45 tập bản đồ Lịch sử 6


Đề bài

Quan sát lược đồ dưới đây và dựa vào nội dung SGK, em hãy:

Lược đồ chiến thắng Bạch Đằng năm 938

a) Xác định vị trí của sông Bạch Đằng trên lược đồ bằng cách dùng bút chì màu xanh tô đậm thêm dòng chảy của sông.

b) Đánh dấu x vào ô trống ứng với những ý em cho là đúng.

Sông Bạch Đằng có đặc điểm gì mà Ngô Quyền chọn nơi đây để xây dựng trận địa đánh giặc?

☐ Nước sông chảy xiết và có nhiều ghềnh, thác

☐ Hai bên bờ sông, nhất là phía tả ngạn toàn là rừng rậm, hải lưu thấp, độ dốc không cao, do vậy ảnh hưởng của thủy triều lên xuống rất mạnh. Mực nước sông lúc triều lên, xuống chênh lệch nhau lên đến 3m.

☐ Sông Bạch Đằng, nhất là phía cửa sông, có nhiều bãi bồi ngầm nên thuyền chiến của giặc dễ bị mắc cạn

* Viên tướng nào chỉ huy quân Nam Hán tiến vào xâm lược nước ta năm 938?

☐ Kiều Công Tiễn

☐ Lưu Hoằng Tháo

☐ Vua Nam Hán

c) Tô màu đỏ vào những kí hiệu trên lược đồ chỉ quân ta đánh nhử, phục kích và tấn công; màu xanh vào những kí hiệu chỉ quân địch tiến đánh và rút chạy.

d) Trình bày diễn biến trận chiến trên sông Bạch Đằng năm 938 do Ngô Quyền chỉ huy vào chỗ chấm (…) dưới đây.

e) Nêu những công lao của Ngô Quyền trong cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán xâm lược nước ta lần thứ hai (938).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tham khảo sự chuẩn bị của Ngô Quyền

Lời giải chi tiết

Lược đồ chiến thắng Bạch Đằng năm 938

b) Ý trả lời đúng

* Sông Bạch Đằng có đặc điểm gì mà Ngô Quyền chọn nơi đây để xây dựng trận địa đánh giặc?

☒ Hai bên bờ sông, nhất là phía tả ngạn toàn là rừng rậm, hải lưu thấp, độ dốc không cao, do vậy ảnh hưởng của thủy triều lên xuống rất mạnh. Mực nước sông lúc triều lên, xuống chênh lệch nhau lên đến 3m.

Viên tướng nào chỉ huy quân Nam Hán tiến vào xâm lược nước ta năm 938?

☒ Lưu Hoằng Tháo

d) Diễn biến trận chiến trên sông Bạch Đằng năm 938 do Ngô Quyền chỉ huy:

- Năm 938, vua Nam Hán sai con trai là Lưu Hoằng Tháo chỉ huy đạo quân thủy sang xâm lược nước ta. Vua Nam Hán đóng quân ở Hải Môn, sẵn sàng ứng tiếp.

- Đoán trước quân Nam Hán sẽ vào nước ta theo đường sông Bạch Đằng, Ngô Quyền huy động quân lập trận địa cọc ngầm.

- Cuối năm 938, quân Nam Hán kéo vào vùng biển nước ta.

- Thủy triều lên, Ngô Quyền cho một toán thuyền ra nhử. Khi nước triều rút, Ngô Quyền hạ lệnh dốc toàn bộ lực lượng đánh quật trở lại. Quân Nam Hán rối loạn, thuyền xô vào bãi cọc nhọn vỡ tan. Hoằng Tháo bị giết tại trận.

- Vua Nam Hán được tin con trai Hoằng Tháo chết vội vàng thu quân về nước.

e) Những công lao của Ngô Quyền trong cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán xâm lược:

- Biết huy động sức mạnh toàn dân đánh giặc.

- Lợi dụng vị trí, điều kiện tự nhiên của sông Bạch Đằng, đưa ra kế hoạch đánh giặc độc đáo, làm nên chiến thắng vĩ đại của dân tộc ta.

- Mở đầu thời kì độc lập, tự do, xây dựng phát triển của dân tộc.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 8 phiếu