Bài 1 trang 43 tập bản đồ Lịch sử 6


Giải bài 1 trang 43 tập bản đồ Sử 6. Dựa vào nội dung SGK, em hãy điền tiếp vào chỗ chấm (…) trong bảng dưới đây

Đề bài

Dựa vào nội dung SGK, em hãy điền tiếp vào chỗ chấm (…) trong bảng dưới đây những nội dung phù hợp.

Thời gian

Sự kiện lịch sử

Năm 905

- Khúc Thừa Dụ đánh chiếm Tống Bình rồi tự xưng là Tiết độ sứ, xây dựng chính quyền tự chủ.

Năm 906

 

Năm 907

- Khúc Thừa Dụ qua đời, con trai là Khúc Hạo lên thay. Khúc Hạo quyết định xây dựng đất nước tự chủ. Ông đã làm được nhiều việc lớn: đặt lại các khu vực hành chính, cử người trông coi mọi việc đến tận xã, xem xét và định lại mức thuế, bãi bỏ các thứ lao dịch của thời Bắc thuộc, lập lại sổ hộ khẩu,…

Năm 917

 

Năm 931

- Dương Đình Nghệ đem quân từ Thanh Hóa ra Bắc bao vây, tấn công và chiếm được thành Tống Bình, đánh tan quân tiếp viện của quân Nam Hán. Dương Đình Nghệ tự xưng là Tiết độ sứ, tiếp tục xây dựng nền tự chủ.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Khúc Thừa Dụ dựng quyền tự chủ trong hoàn cảnh nào? và mục  2. Dương Đình Nghệ chống quân xâm lược Nam Hán (930 - 931)

Lời giải chi tiết

Thời gian

Sự kiện lịch sử

Năm 905

- Khúc Thừa Dụ đánh chiếm Tống Bình rồi tự xưng là Tiết độ sứ, xây dựng chính quyền tự chủ.

Năm 906

- Vua Đường phong Khúc Thừa Dụ làm Tiết độ sứ An Nam đô hộ

Năm 907

- Khúc Thừa Dụ qua đời, con trai là Khúc Hạo lên thay. Khức Hạo quyết định xây dựng đất nước tự chủ. Ông đã làm được nhiều việc lớn: đặt lại các khu vực hành chính, cử người trông coi mọi việc đến tận xã, xem xét và định lại mức thuế, bãi bỏ các thứ lao dịch của thời Bắc thuộc, lập lại sổ hộ khẩu,…

Năm 917

- Khúc Hạo mất, Khúc Thừa Mĩ lên thay, cử sứ sang thần phục nhà Hậu Lương và được vua Lương phong chức Tiết độ sứ.

Năm 931

- Dương Đình Nghệ đem quân từ Thanh Hóa ra Bắc bao vây, tấn công và chiếm được thành Tống Bình, đánh tan quân tiếp viện của quân Nam Hán. Dương Đình Nghệ tự xưng là Tiết độ sứ, tiếp tục xây dựng nền tự chủ.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 9 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch Sử và Địa Lí lớp 6- CTST - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí