Bài 2 trang 44 tập bản đồ Lịch sử 6


Đề bài

Quan sát lược đồ dưới đây và dựa vào nội dung SGK, em hãy:

Lược đồ cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán xâm lược lần thứ nhất (930-931)

a) Điền các địa danh Làng Ràng, Tống Bình vào chỗ chấm (…) trong lược đồ.

b) Tô màu xanh vào mũi tên chỉ hoạt động của quân Nam Hán, màu đỏ vào mũi tên chỉ hoạt động của quân ta.

c) Khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Quân Nam Hán xâm lược nước ta vào:

A. Năm 917

B. Năm 930

C. Năm 931

* Người lãnh đạo cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán xâm lược năm 930 là:

A. Khúc Thừa Dụ

B. Lý Tiến

C. Khúc Thừa Mĩ

Người lãnh đạo nhân dân ta đánh bại quân Nam Hán Năm 931 là:

A. Khúc Hạo

B. Khúc Thừa Mĩ

C. Dương Đình Nghệ

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2. Dương Đình Nghệ chống quân xâm lược Nam Hán (930 - 931)

Lời giải chi tiết

Lược đồ cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán xâm lược lần thứ nhất (930-931)

c) Ý trả lời đúng

* Quân Nam Hán xâm lược nước ta vào:

B. Năm 930

* Người lãnh đạo cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán xâm lược năm 930 là:

A. Khúc Thừa Dụ

* Người lãnh đạo nhân dân ta đánh bại quân Nam Hán Năm 931 là:

C. Dương Đình Nghệ

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu