Chương 2. Thời đại dựng nước Văn Lang - Âu Lạc

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 18 tập bản đồ Lịch sử 6 Bài 1 trang 18 tập bản đồ Lịch sử 6

Giải bài 1 trang 18 tập bản đồ Sử 6. di chỉ khảo cổ thuộc thời kì Phùng Nguyên, Hoa Lộc

Xem chi tiết
Bài 2 trang 19 tập bản đồ Lịch sử 6 Bài 2 trang 19 tập bản đồ Lịch sử 6

Giải bài 2 trang 19 tập bản đồ Sử 6. Quan sát các hình dưới đây và dựa vào nội dung SGK, em hãy

Xem chi tiết
Bài 1 trang 20 tập bản đồ Lịch sử 6 Bài 1 trang 20 tập bản đồ Lịch sử 6

Giải bài 1 trang 20 tập bản đồ Sử 6. Di chỉ khảo cổ thuộc thời kì văn hóa Đông Sơn

Xem chi tiết
Bài 2 trang 21 tập bản đồ Lịch sử 6 Bài 2 trang 21 tập bản đồ Lịch sử 6

Giải bài 2 trang 21 tập bản đồ Sử 6. Quan sát các ảnh chụp dưới đây và dựa vào nội dung SGK, em hãy

Xem chi tiết
Bài 3 trang 21 tập bản đồ Lịch sử 6 Bài 3 trang 21 tập bản đồ Lịch sử 6

Giải bài 3 trang 21 tập bản đồ Sử 6. Những chuyển biến cơ bản trong làng bản, gia đình và xã hội của cư dân Lạc Việt

Xem chi tiết
Bài 1 trang 22 tập bản đồ Lịch sử 6 Bài 1 trang 22 tập bản đồ Lịch sử 6

Giải bài 1 trang 22 tập bản đồ Sử 6. Dựa vào nội dung SGK, điền tiếp vào chỗ chấm trong bảng dưới đây

Xem chi tiết
Bài 2 trang 23 tập bản đồ Lịch sử 6 Bài 2 trang 23 tập bản đồ Lịch sử 6

Giải bài 2 trang 23 tập bản đồ Sử 6. Quan sát sơ đồ dưới đây và dựa vào nội dung SGK, em hãy

Xem chi tiết
Bài 3 trang 23 tập bản đồ Lịch sử 6 Bài 3 trang 23 tập bản đồ Lịch sử 6

Giải bài 3 trang 23 tập bản đồ Sử 6. Quan sát hình 35 - Lăng vua Hùng (Phú Thọ)

Xem chi tiết
Bài 1 trang 24 tập bản đồ Lịch sử 6 Bài 1 trang 24 tập bản đồ Lịch sử 6

Giải bài 1 trang 24 tập bản đồ Sử 6. Quan sát ảnh chụp trống đồng Ngọc Lũ (Hà Nam)

Xem chi tiết
Bài 2 trang 25 tập bản đồ Lịch sử 6 Bài 2 trang 25 tập bản đồ Lịch sử 6

Giải bài 2 trang 25 tập bản đồ Sử 6. Quan sát hình 38 – Hình trang trí trên trống đồng trong SGK

Xem chi tiết
Bài 3 trang 25 tập bản đồ Lịch sử 6 Bài 3 trang 25 tập bản đồ Lịch sử 6

Giải bài 3 trang 25 tập bản đồ Sử 6. Đời sống vật chất và đời sống tinh thần của cư dân Văn Lang

Xem chi tiết
Bài 1 trang 26 tập bản đồ Lịch sử 6 Bài 1 trang 26 tập bản đồ Lịch sử 6

Giải bài 1 trang 26 tập bản đồ Sử 6. Quan sát lược đồ dưới đây và dựa vào nội dung SGK, em hãy

Xem chi tiết
Bài 2 trang 27 tập bản đồ Lịch sử 6 Bài 2 trang 27 tập bản đồ Lịch sử 6

Giải bài 2 trang 27 tập bản đồ Sử 6. Sơ đồ về tổ chức bộ máy nhà nước Âu Lạc

Xem chi tiết
Bài 3 trang 27 tập bản đồ Lịch sử 6 Bài 3 trang 27 tập bản đồ Lịch sử 6

Giải bài 3 trang 27 tập bản đồ Sử 6. Quan sát hình 39 – Lưỡi cày đồng Cổ Loa và hình 40

Xem chi tiết
Bài 1 trang 28 tập bản đồ Lịch sử 6 Bài 1 trang 28 tập bản đồ Lịch sử 6

Giải bài 1 trang 28 tập bản đồ Sử 6. Quan sát sơ đồ dưới đây và dựa vào nội dung SGK, em hãy

Xem chi tiết
Bài 2 trang 29 tập bản đồ Lịch sử 6 Bài 2 trang 29 tập bản đồ Lịch sử 6

Giải bài 2 trang 29 tập bản đồ Sử 6. Em hãy đánh dấu x vào ô trống ứng với ý em cho là đúng

Xem chi tiết
Bài 3 trang 29 tập bản đồ Lịch sử 6 Bài 3 trang 29 tập bản đồ Lịch sử 6

Giải bài 3 trang 29 tập bản đồ Sử 6. Quan sát hình 42 – Đền thờ An Dương Vương tại thành Cổ Loa (Hà Nội) trong SGK

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài