Giải TBĐ lịch sử 6 Bài 14 + 15. Nước Âu Lạc

Bài 3 trang 27 tập bản đồ Lịch sử 6


Đề bài

Quan sát hình 39 - Lưỡi cày đồng Cổ Loahình 40 - Mũi tên đồng Cổ Loa trong SGK và dựa vào nội dung bài học, em hãy đánh dấu x vào ô trống ứng với ý em cho là đúng.

* Các hiện vật này cho ta biết điều gì?

☐ Nghề nông nghiệp và săn bắn phát triển mạnh

☐ Nghề luyện kim rất phát triển và các công cụ bằng đồng được sản xuất ngày càng nhiều.

☐ Nghề làm đồ trang sức đã đạt tới trình độ cao

* Thông qua hiện vật này, chúng ta biết được nhà nước Âu Lạc rất quan tâm đến vấn đề gì?

☐ Nhà nước Âu Lạc rất quan tâm đến cải tiến công cụ lao động

☐ Nhà nước Âu Lạc rất quan tâm phát triển các ngành nghề thủ công

☐ Nhà nước Âu Lạc vừa quan tâm đến sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế vừa chăm lo bảo vệ đất nước, chống giặc ngoại xâm.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 3. Đất nước thời Âu Lạc có gì thay đổi?

Lời giải chi tiết

* Các hiện vật này cho ta biết điều:

☒ Nghề nông nghiệp và săn bắn phát triển mạnh

☒ Nghề luyện kim rất phát triển và các công cụ bằng đồng được sản xuất ngày càng nhiều.

* Thông qua hiện vật này, chúng ta biết được nhà nước Âu Lạc rất quan tâm đến vấn đề:

☒ Nhà nước Âu Lạc rất quan tâm đến cải tiến công cụ lao động

☒ Nhà nước Âu Lạc vừa quan tâm đến sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế vừa chăm lo bảo vệ đất nước, chống giặc ngoại xâm.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu