Giải TBĐ lịch sử 6 Bài 14 + 15. Nước Âu Lạc

Bài 2 trang 27 tập bản đồ Lịch sử 6


Đề bài

Dựa vào nội dung SGK, em hãy:

1. Điền những nội dung phù hợp vào chỗ chấm (…) trong sơ đồ dưới đây để thấy rõ tổ chức bộ máy nhà nước Âu Lạc.

2. So sánh với bộ máy nhà nước Văn Lang, em có nhận xét gì về bộ máy nhà nước Âu Lạc?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào mục 2 Nước Âu Lạc ra đời

Lời giải chi tiết

1. Tổ chức bộ máy nhà nước thời Âu Lạc

2. Nhận xét về bộ máy nhà nước Âu Lạc

- Bộ máy nhà nước thời An Dương Vương hoàn toàn giống bộ máy nhà nước Văn Lang, không có gì thay đổi.

- Tuy nhiên đến thời An Dương Vương, quyền hành của nhà nước đã cao hơn và chặt chẽ hơn trước. Vua có quyền thế hơn trong việc trị nước.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 10 phiếu