Bài 1 trang 28 tập bản đồ Lịch sử 6


Đề bài

Quan sát sơ đồ dưới đây và dựa vào nội dung SGK, em hãy:

Sơ đồ khu di tích thành Cổ Loa

1. Tô màu đỏ vào kí hiệu là lũy thành, gò; màu xanh vào kí hiệu là kí hiệu đầm lầy, ao hồ, sông trên sơ đồ.

2. Điền vào chỗ chấm (…) trên sơ đồ các từ: Thành Nội, Thành Trung, Thành Ngoại.

3. Điền dấu x vào ô trống ứng với ý em cho là đúng.

* Thành Cổ Loa được xây dựng thời kì nào?

☐ Thời Hùng Vương

☐ Thời An Dương Vương

☐ Thời Hai Bà Trưng

* Di tích thành Cổ Loa thuộc địa phương nào ngày nay?

☐ Đông Anh, Hà Nội

☐ Sóc Sơn, Hà Nội

☐ Bạch Hạc, Phú Thọ

* Thành Cổ Loa có bao nhiêu vòng thành?

☐ 2 vòng thành

☐ 3 vòng thành

☐ 4 vòng thành

* Thành Cổ Loa có hình dạng gì?

☐ Hình vuông

☐ Hình tròn

☐ Hình xoáy trôn ốc

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 4. Thành cổ Loa và lực lượng quốc phòng

Lời giải chi tiết

1) 2) Tô màu  và điền tên vào sơ đồ Khu di tích thành Cổ Loa

Sơ đồ Khu di tích thành Cổ Loa

3. Ý được cho là đúng

* Thành Cổ Loa được xây dựng thời

☒ Thời An Dương Vương

* Di tích thành Cổ Loa thuộc địa phương:

☒ Đông Anh, Hà Nội

* Thành Cổ Loa có bao nhiêu vòng

☒ 3 vòng thành

* Thành Cổ Loa có hình dạng:

☒ Hình xoáy trôn ốc

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm