Bài 1 trang 26 tập bản đồ Lịch sử 6


Đề bài

Quan sát lược đồ dưới đây và dựa vào nội dung SGK, em hãy:

Lược đồ cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tần

1. Tô màu xanh vào mũi tên chỉ quân Tần tiến đánh và rút chạy; màu đỏ vào mũi tên chỉ các tộc người Việt chặn đánh quân Tần.

2. Khoanh tròn chữ in hoa trước câu trả lời đúng.

* Quân Tần xâm lược nước ta vào năm:

☐ 207 TCN

☐ 214 TCN

☐ 218 TCN

* Người lãnh đạo cư dân Tây Âu – Lạc Việt tiến hành cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tần là:

☐ Thục Phán

☐ Hùng Vương

☐ Thánh Gióng

* Trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tần, cư dân Tây Âu – Lạc Việt đã giết được tướng giặc:

☐ Tần Thủy Hoàng

☐ Triệu Đà

☐ Hiệu úy Đồ Thư

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tần đã diễn ra như thế nào?

Lời giải chi tiết

Lược đồ cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tần

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu

>> Xem thêm