Bài 1 trang 42 tập bản đồ Lịch sử 6


Đề bài

Dựa vào nội dung SGK, em hãy:

a) Đánh dấu x vào ô trống ứng với những ý em cho là đúng.

* Nước Cham-pa độc lập ra đời vào thời gian nào?

☐ Thế kỉ I

☐ Thế kỉ II

☐ Thế kỉ III

Ai đã lãnh đạo nhân dân Cham-pa nổi dậy giành độc lập?

☐ Mai Thúc Loan

☐ Phùng Hưng

☐ Khu Liên

b) Trình bày ngắn gọn tình hình kinh tế và văn hóa của nước Cham-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X vào chỗ chấm (…) trong bảng dưới đây.

Tình hình kinh tế

Tình hình văn hóa

  

 

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Nước Cham-pa độc lập ra đời và mục 2. Tình hình kinh tế, văn hoá Cham-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X

Lời giải chi tiết

a) Ý đúng là:

* Nước Cham-pa độc lập ra đời vào

☒ Thế kỉ II

* Ai đã lãnh đạo nhân dân Cham-pa nổi dậy giành độc lập?

☒ Khu Liên

b) Tình hình kinh tế và văn hóa của nước Cham-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X 

Tình hình kinh tế

Tình hình văn hóa

- Người Chăm biết dùng công cụ bằng sắt và dùng trâu bò kéo cày.

- Nông nghiệp trồng lúa nước là chủ yếu. Ngoài ra, họ trồng cây ăn quả và các loại cây khác.

- Nghề khai thác lâm thổ sản, làm đồ gốm khá phát triển.

- Cư dân ven biển làm nghề đánh cá.

- Người Chăm trao đổi, buôn bán với thương nhân các quận ở Giao Châu, Trung Quốc, Ấn Độ.

- Từ thế kỉ VI, người Chăm đã có chữ viết riêng.

- Người Chăm theo đạo Bà la môn và đạo Phật.

- Có tục hỏa táng.

- Ở nhà sàn và có thói quen ăn trầu.

- Nghệ thuật đặc sắc, tiêu biểu là các tháp Chăm, đền, tượng,…

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 12 phiếu