Phần 1. Khái quát lịch sử thế giới cổ đại

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 7 tập bản đồ Lịch sử 6

Giải bài 1 trang 7 tập bản đồ Sử 6. Quan sát hình 3 Cuộc sống của người nguyên thủy và hình 4 - Săn ngựa rừng trong SGK

Xem lời giải

Bài 2 trang 7 tập bản đồ Lịch sử 6

Giải bài 2 trang 7 tập bản đồ Sử 6. Quan sát hình 5 – Người tối cổ và Người tinh khôn

Xem lời giải

Bài 3 trang 8 tập bản đồ Lịch sử 6

Giải bài 3 trang 8 tập bản đồ Sử 6. Quan sát hình 7 – Công cụ, đồ dùng và đồ trang sức bằng đồng trong SGK, em hãy

Xem lời giải

Bài 1 trang 9 tập bản đồ Lịch sử 6

Giải bài 1 trang 9 tập bản đồ Sử 6. Quan sát lược đồ dưới đây và dựa vào nội dung SGK, em hãy

Xem lời giải

Bài 2 trang 10 tập bản đồ Lịch sử 6

Giải bài 2 trang 10 tập bản đồ Sử 6. Quan sát hình 8 - Tranh khắc trên tường đá một lăng mộ ở Ai Cập

Xem lời giải

Bài 3 trang 10 tập bản đồ Lịch sử 6

Giải bài 3 trang 10 tập bản đồ Sử 6. Quan sát hình 9 – Bia đá khắc luật Ham-mu-ra-bi (Lưỡng Hà)

Xem lời giải

Bài 1 trang 11 tập bản đồ Lịch sử 6

Giải bài 1 trang 11 tập bản đồ Sử 6. Quan sát lược đồ dưới đây và dựa vào nội dung SGK em hãy

Xem lời giải

Bài 2 trang 12 tập bản đồ Lịch sử 6

Giải bài 2 trang 12 tập bản đồ Sử 6. Em hãy đánh dấu x vào ô trống ứng với những ý em cho là đúng

Xem lời giải

Bài 3 trang 12 tập bản đồ Lịch sử 6

Giải bài 3 trang 12 tập bản đồ Sử 6. Dựa vào nội dung bài 4 và bài 5 trong SGK

Xem lời giải

Bài 1 trang 13 tập bản đồ Lịch sử 6

Giải bài 1 trang 13 tập bản đồ Sử 6. Đọc kĩ những thông tin dưới đây và dựa vào nội dung SGK

Xem lời giải

Bài 2 trang 14 tập bản đồ Lịch sử 6

Giải bài 2 trang 14 tập bản đồ Sử 6. Em hãy điền những thông tin trong khung dưới đây vào chỗ chấm

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất