Giải TBĐ lịch sử 6 Bài 4. Các quốc gia cổ đại phương Đông

Bài 2 trang 10 tập bản đồ Lịch sử 6


Đề bài

Quan sát hình 8 - Tranh khắc trên tường đá một lăng mộ ở Ai Cập thế kỉ XIV TCN trong SGK và dựa vào nội dung bài học, em hãy đánh dấu x vào ô trống ứng với ý em cho là đúng.

* Tranh khắc trên tường đá một lăng mộ ở Ai Cập thế kỉ XIV TCN miêu tả nội dung gì?

☐ Người Ai Cập cổ đại đang tiến hành một lễ hội cầu mong cho mùa màng bội thu

☐ Người Ai Cập cổ đại đang khai phá đất đai để trồng trọt, sản xuất

☐ Người Ai Cập cổ đại đang thu hoạch mùa màng và nộp tiền cho quý tộc

* Tranh khắc trên tường đá một lăng mộ ở Ai Cập thế kỉ XIV TCN giúp chúng ta biết được điều gì?

☐ Nghề nông trồng lúa nước ngày càng phát triển và trở thành ngành kinh tế chính

☐ Nghề nông trồng lúa nước đã rất phát triển và nông dân là tầng lớp thống trị xã hội

☐ Trong xã hội đã bắt đầu có sự phân chia thành kẻ giàu, người nghèo

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2. Xã hội cổ đại phương Đông bao gồm những tầng lớp nào?

Lời giải chi tiết

* Tranh khắc trên tường đá một lăng mộ ở Ai Cập thế kỉ XIV TCN miêu tả nội dung

☒ Người Ai Cập cổ đại đang thu hoạch mùa màng và nộp tiền cho quý tộc

* Tranh khắc trên tường đá một lăng mộ ở Ai Cập thế kỉ XIV TCN giúp chúng ta biết được:

☒ Nghề nông trồng lúa nước ngày càng phát triển và trở thành ngành kinh tế chính

☒ Trong xã hội đã bắt đầu có sự phân chia thành kẻ giàu, người nghèo

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 5 phiếu