Giải TBĐ lịch sử 6 Bài 4. Các quốc gia cổ đại phương Đông

Bài 1 trang 9 tập bản đồ Lịch sử 6


Đề bài

Quan sát lược đồ dưới đây và dựa vào nội dung SGK, em hãy: 

Lược đồ các quốc gia cổ đại Phương Đông

a) Điền các từ Ai Cập, Trung Quốc, Ấn Độ vào chỗ (…) trên lược đồ.

b) Tô màu khác nhau vào lãnh thổ các quốc gia cổ đại.

c) Đánh dấu x vào ô trống ứng với những ý em cho là đúng.

* Các quốc gia cổ đại phương Đông gồm những nước nào?

☐ Ai Cập, khu vực Lưỡng Hà

☐ Hi Lạp, Rô-ma

☐ Trung Quốc, Ấn Độ

* Quá trình hình thành của các quốc gia cổ đại phương Đông có đặc điểm chung gì?

☐ Đều hình thành ở lưu vực các dòng sông lớn, nơi đất đai màu mỡ, thuận lợi cho việc trồng trọt

☐ Đều hình thành ở các vùng rừng núi, nơi có nhiều hang đá, mái đá

☐ Đều hình thành ở các vùng thuận lợi cho săn bắt và chăn nuôi gia súc

d) Điền tiếp những từ thích hợp vào chỗ (…) trong các câu dưới đây.

- Quốc gia cổ đại Ai Cập được hình thành trên lưu vực sông...

- Các quốc gia cổ đại khu vực Lưỡng Hà được hình thành trên lưu vực các sông...

- Quốc gia cổ đại Ấn Độ được hình thành trên lưu vực các sông...

- Quốc gia cổ đại Trung Quốc được hình thành trên lưu vực các sông...

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Các quốc gia cổ đại phương Đông đã được hình thành ở đâu và từ bao giờ?

Lời giải chi tiết

a) b)

Lược đồ các quốc gia cổ đại Phương Đông

c) 

* Các quốc gia cổ đại phương Đông gồm những nước

☒ Ai Cập, khu vực Lưỡng Hà

☒ Trung Quốc, Ấn Độ

* Quá trình hình thành của các quốc gia cổ đại phương Đông có đặc điểm chung

☒ Đều hình thành ở lưu vực các dòng sông lớn, nơi đất đai màu mỡ, thuận lợi cho việc trồng trọt

d. - Quốc gia cổ đại Ai Cập được hình thành trên lưu vực sông Nin.

- Các quốc gia cổ đại khu vực Lưỡng Hà được hình thành trên lưu vực các sông Ơ-phơ-rát và Ti-gơ-rơ.

- Quốc gia cổ đại Ấn Độ được hình thành trên lưu vực các sông Ấn và sông Hằng.

- Quốc gia cổ đại Trung Quốc được hình thành trên lưu vực các sông Hoàng Hà và Trường Giang.

Loigiaihay.comBình chọn:
3.9 trên 8 phiếu