Giải TBĐ lịch sử 6 Bài 4. Các quốc gia cổ đại phương Đông

Bài 3 trang 10 tập bản đồ Lịch sử 6


Đề bài

Quan sát hình 9 - Bia đá khắc luật Ham-mu-ra-bi (Lưỡng Hà) và đọc kĩ nội dung SGK, em hãy:

Bia đá khắc luật Ham-mu-ra-bi (Lưỡng Hà)

a) Đánh dấu x vào ô trống ứng với những ý em cho là đúng.

* Vì sao nô lệ và dân nghèo nổi dậy đấu tranh chống lại tầng lớp quý tộc?

☐ Họ bị bóc lột và bị đối xử tàn nhẫn

☐ Họ bị bắt làm lao dịch, xây dựng cung điện, đền tháp không công cho quý tộc

☐ Họ bị bắt đi lính để tham gia các cuộc chiến tranh, cướp bóc của cải cho tầng lớp quý tộc

* Nội dung điều 42 và 43 trong luật Ham-mu-ra-bi là gì?

☐ Quy định trách nhiệm của người thuê ruộng đối với chủ ruộng

☐ Quy định trách nhiệm chủ ruộng đối với người thuê ruộng

☐ Quy định trách nhiệm của chủ ruộng và người thuê ruộng đối với nhà nước

b) Trình bày ngắn gọn những đặc điểm của các tầng lớp cư dân trong xã hội cổ đại phương Đông vào chỗ chấm (…) trong bảng dưới đây.

Quý tộc, quan lại

Nông dân

Nô lệ

 

 

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2. Xã hội cổ đại phương Đông bao gồm những tầng lớp nào?

Lời giải chi tiết

a)

* Vì sao nô lệ và dân nghèo nổi dậy đấu tranh chống lại tầng lớp quý tộc?

☒ Họ bị bóc lột và bị đối xử tàn nhẫn

☒ Họ bị bắt làm lao dịch, xây dựng cung điện, đền tháp không công cho quý tộc

* Nội dung điều 42 và 43 trong luật Ham-mu-ra-bi là gì?

☒ Quy định trách nhiệm của người thuê ruộng đối với chủ ruộng

b)

Quý tộc, quan lại

Nông dân

Nô lệ

Có nhiều của cải và quyền thế, đứng đầu là vua nắm mọi quyền hành

Là bộ phận đông đảo nhất trong xã hội, có vai trò to lớn trong sản xuất. Họ nhận ruộng đất ở công xã để cày cấy, phải nộp một phần thu hoạch và lao dịch không công cho quý tộc

Phục dịch cho nhà vua và quý tộc, bị đối xử tàn nhẫn

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.9 trên 7 phiếu