Bài 1 trang 11 tập bản đồ Lịch sử 6


Đề bài

Quan sát lược đồ dưới đây và dựa vào nội dung SGK em hãy:

Lược đồ các quốc gia cổ đại Phương Tây

1. Điền các từ Hi Lạp, Rô-ma vào chỗ chấm (…) trên lược đồ.

2. Đánh dấu x vào ô trống ứng với ý em cho là đúng.

* Các quốc gia cổ đại phương Tây có những điều kiện tự nhiên nào nổi bật?

☐ Bờ biển dài, khúc khuỷu

☐ Nhiều đồng bằng, đất đai màu mỡ

☐ Có nhiều núi non, địa hình bị chia cắt

* Các điều kiện tự nhiên đó có ảnh hưởng như thế nào tới sự phát triển của các quốc gia cổ đại phương Tây?

☐ Thuận lợi cho việc trồng lúa

☐ Thuận lợi cho việc xây dựng các cảng biển tốt và sự phát triển thương nghiệp, nhất là ngoại thương

☐ Hạn chế sự phát triển nông nghiệp

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Sự hình thành các quốc gia cổ đại phương Tây

Lời giải chi tiết

1)

Lược đồ các quốc gia cổ đại Phương Tây

2)

* Các quốc gia cổ đại phương Tây có những điều kiện tự nhiên:

☒ Bờ biển dài, khúc khuỷu

☒ Có nhiều núi non, địa hình bị chia cắt

* Các điều kiện tự nhiên đó có ảnh hưởng tới sự phát triển của các quốc gia cổ đại phương Tây:

☒ Thuận lợi cho việc xây dựng các cảng biển tốt và sự phát triển thương nghiệp, nhất là ngoại thương

☒ Hạn chế sự phát triển nông nghiệp

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 5 phiếu