Giải TBĐ lịch sử 6 Bài 5. Các quốc gia cổ đại phương Tây

Bài 2 trang 12 tập bản đồ Lịch sử 6


Đề bài

Em hãy đánh dấu x vào ô trống ứng với những ý em cho là đúng.

* Xã hội chiếm hữu nô lệ là xã hội có hai giai cấp cơ bản nào?

☐ Nô lệ và nông dân tự do

☐ Chủ nô và thợ thủ công

☐ Nô lệ và chủ nô

* Giai cấp nô lệ trong xã hội chiếm hữu nô lệ ở Hi Lạp, Rô-ma có đặc điểm gì?

☐ Nô lệ là lực lượng lao động chính, sản xuất ra mọi của cải cho xã hội. Nô lệ cũng là những người phục vụ trong gia đình quý tộc, quan lại bên cạnh dân tự do

☐ Nô lệ nắm mọi quyền hành, sống sung sướng và không phải lao động chân tay

☐ Nhà nước do nô lệ bầu ra

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2 Xã hội cổ đại Hi Lạp và Rô-ma và mục 3. Chế độ chiếm hữu nô lệ

Lời giải chi tiết

* Xã hội chiếm hữu nô lệ là xã hội có hai giai cấp cơ bản

☒ Nô lệ và chủ nô

* Giai cấp nô lệ trong xã hội chiếm hữu nô lệ ở Hi Lạp, Rô-ma có đặc điểm

☒ Nô lệ là lực lượng lao động chính, sản xuất ra mọi của cải cho xã hội. Nô lệ cũng là những người phục vụ trong gia đình quý tộc, quan lại bên cạnh dân tự do.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 8 phiếu