Giải TBĐ lịch sử 6 Bài 3. Xã hội nguyên thủy

Bài 2 trang 7 tập bản đồ Lịch sử 6


Đề bài

Quan sát hình 5 - Người tối cổ và Người tinh khôn trong SGK và dựa vào nội dung bài học, em hãy đánh dấu x vào ô trống tương ứng với những ý em cho là đúng.

* Những điểm khác nhau về hình dáng giữa Người tối cổ và Người tinh khôn là gì?

☐ Người tinh khôn có dáng đi thẳng, còn Người tối cổ có dáng đi lao về phía trước

☐ Người tối cổ có hình dáng giống Người hiện đại ngày nay hơn Người tinh khôn

☐ Thể tích hộp sọ của người tinh khôn lớn hơn Người tối cổ

* Cuộc sống của Người tinh khôn có bước phát triển hơn Người tối cổ như thế nào?

☐ Người tinh khôn sống theo từng nhóm nhỏ, gồm vài chục gia đình có họ hàng gần gũi với nhau gọi là thị tộc

☐ Người tinh khôn đã biết phân phối sản phẩm cho mọi người trong thị tộc theo công sức đóng góp của mỗi người

☐ Người tinh khôn đã biết trồng rau, trồng lúa, chăn nuôi gia súc, làm đồ gốm

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Bài 3 Xã hội nguyên thủy:

Lời giải chi tiết

* Những điểm khác nhau về hình dáng giữa Người tối cổ và Người tinh khôn là:

☒ Người tinh không có dáng đi thẳng, còn Người tối cổ có dáng đi lao về phía trước

☒ Thể tích hộp sọ của người tinh khôn lớn hơn Người tối cổ

* Cuộc sống của Người tinh khôn có bước phát triển hơn Người tối cổ:

☒ Người tinh khôn sống theo từng nhóm nhỏ, gồm vài chục gia đình có họ hàng gần gũi với nhau gọi là thị tộc

☒ Người tinh khôn đã biết trồng rau, trồng lúa, chăn nuôi gia súc, làm đồ gốm.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 8 phiếu