Giải TBĐ lịch sử 6 Bài 3. Xã hội nguyên thủy

Bài 1 trang 7 tập bản đồ Lịch sử 6


Đề bài

Quan sát hình 3 - Cuộc sống của người nguyên thủy và hình 4 - Săn ngựa rừng trong SGK, em hãy đánh dấu x ứng với những câu em cho là đúng.

Hình 3. Cuộc sống của người nguyên thủy

Hình 4. Săn ngựa rừng

* Bức tranh “Cuộc sống của người nguyên thủy” miêu tả những nội dung gì?

☐ Cuộc sống của người nguyên thủy trong hang đá. Họ có khoảng gần chục người, gồm cả đàn ông, phụ nữ và trẻ em.

☐ Người nguyên thủy đang chuẩn bị giết một con voi mà họ săn được

☐ Có người đang ghè đẽo đá để làm công cụ sản xuất, có người đang cắt miếng da thú, có người đang gom lượm những ngọn cây, có người đang đốt lửa.

* Bức tranh “Săn ngựa rừng” miêu tả hoạt động gì của người nguyên thủy?

☐ Người nguyên thủy đang huấn luyện đàn ngựa

☐ Người nguyên thủy đang xua đuổi đàn ngựa rừng vào trang trại

☐ Người nguyên thủy đang cầm lao săn đuổi, dồn đàn ngựa rừng lao xuống vực

* Qua hai bức tranh chúng ta biết được điều gì?

☐ Người nguyên thủy sống theo bầy, gồm khoảng vài chục người

☐ Họ biết hái lượm hoa quả và săn bắt thú để làm thức ăn, biết ghè đẽo đá để làm công cụ và thường sống trong các hang đá hoặc mái đá

☐ Người nguyên thủy sống riêng lẻ theo từng nhóm hai hoặc ba người

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình 3 – Cuộc sống của người nguyên thủy và hình 4 – Săn ngựa rừng trong SGK Lịch sử 6

Lời giải chi tiết

* Bức tranh “Cuộc sống của người nguyên thủy” miêu tả những nội dung:

☒ Có người đang ghè đẽo đá để làm công cụ sản xuất, có người đang cắt miếng da thú, có người đang gom lượm những ngọn cây, có người đang đốt lửa

* Bức tranh “Săn ngựa rừng” miêu tả hoạt động:

☒ Người nguyên thủy đang cầm lao săn đuổi, dồn đàn ngựa rừng lao xuống vực

* Qua hai bức tranh chúng ta biết được:

☒ Người nguyên thủy sống theo bầy, gồm khoảng vài chục người

☒ Họ biết hái lượm hoa quả và săn bắt thú để làm thức ăn, biết ghè đẽo đá để làm công cụ và thường sống trong các hang đá hoặc mái đá

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 8 phiếu