Bài 1 trang 20 tập bản đồ Lịch sử 6


Đề bài

Quan sát lược đồ dưới đây và dựa vào nội dung SGK, em hãy tô màu đỏ vào những khuyên tròn ứng với những nơi em cho là có di chỉ khảo cổ thuộc thời kì văn hóa Đông Sơn ở nước ta mà em đã học.

Lược đồ các di chỉ khảo cổ ở Việt Nam

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 3. Bước phát triển mới về xã hội được nảy sinh như thế nào?

Lời giải chi tiết

Lược đồ các di chỉ khảo cổ ở Việt Nam

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 7 phiếu