Giải TBĐ lịch sử 6 Bài 11. Những chuyển biến về xã hội

Bài 3 trang 21 tập bản đồ Lịch sử 6


Đề bài

Dựa vào nội dung trong SGK, em hãy thống kê những chuyển biến cơ bản trong làng bản, gia đình và xã hội của cư dân Lạc Việt vào chỗ chấm (…) trong bảng dưới đây:

Biến đổi trong làng bản

Biến đổi trong gia đình

Biến đổi trong gia đình

 

 

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 3. Bước phát triển mới về xã hội được nảy sinh như thế nào?

Lời giải chi tiết

Biến đổi trong làng bản

Biến đổi trong gia đình

Biến đổi trong gia đình

- Hình thành nhiều làng bản hơn trước, bấy giờ gọi là chiềng, chạ.

- Dần hình thành các cụm chiềng, chạ hay bản làng có quan hệ chặt chẽ với nhau, gọi là bộ lạc.

- Hình thành nhiều làng bản hơn trước, bấy giờ gọi là chiềng, chạ.

- Dần hình thành các cụm chiềng, chạ hay bản làng có quan hệ chặt chẽ với nhau, gọi là bộ lạc.

- Bầu người quản lí làng bản.

- Xuất hiện của cải dư thừa, có sự phân hóa giàu nghèo.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 10 phiếu