Giải TBĐ lịch sử 6 Bài 12. Nước Văn Lang

Bài 1 trang 22 tập bản đồ Lịch sử 6


Đề bài

Dựa vào nội dung SGK, em hãy:

1. Điền tiếp vào chỗ chấm (…) trong bảng dưới đây những nội dung làm rõ hoàn cảnh ra đời của nhà nước Văn Lang.

Hoàn cảnh

Nội dung

Thời gian ra đời

 

Địa điểm

 

Tình hình kinh tế

 

Tình hình xã hội

 

2. Dùng bút nối các truyền thuyết, sự tích dưới đây với thời kì lịch sử tương ứng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Nhà nước Văn Lang ra đời trong hoàn cảnh nào?

Lời giải chi tiết

1. Những nội dung làm rõ hoàn cảnh ra đời của nhà nước Văn Lang.

Hoàn cảnh

Nội dung

Thời gian ra đời

Thế kỉ VIII – VII TCN

Địa điểm

Đồng bằng ven các sông lớn thuộc Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Tình hình kinh tế

Sản xuất phát triển, của cải sản xuất ra ngày càng nhiều

Tình hình xã hội

Trong các chiềng, chạ, một số người giàu lên, được bầu làm người đứng đầu để trông coi mọi việc; một số ít nghèo khổ, phải rơi vào cảnh nô tì. Mâu thuẫn giữa người giàu và người nghèo nảy sinh và tăng thêm.


2. Nối các truyền thuyết, sự tích với thời kì lịch sử tương ứng

Loigiaihay.com 


Bình chọn:
4.2 trên 5 phiếu