Bài 3 trang 23 tập bản đồ Lịch sử 6


Đề bài

Quan sát hình 35 - Lăng vua Hùng (Phú Thọ) trong SGK và dựa vào nội dung bài học, em hãy đánh dấu x vào ô trống ứng với những ý em cho là đúng.

Hình 35 - Lăng vua Hùng (Phú Thọ)

* Nhân dân ta xây dựng di tích này để tưởng nhớ ai?

☐ Âu Cơ

☐ Lạc Long Quân

☐ Các vua Hùng

* Vì sao nhân dân ta lại tưởng nhớ tới các nhân vật này?

☐ Đã có công dựng nước

☐ Đã có công sáng lập ra nghề đúc đồng

☐ Đã có công sáng lập ra nghề trồng lúa nước

* Di tích này gắn với lễ hội nào của nhân dân ta?

☐ Lễ hội chùa Hương

☐ Lễ hội đền Hùng

☐ Lễ hội đền Gióng

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại bài 12. Nước Văn Lang

Lời giải chi tiết

* Nhân dân ta xây dựng di tích này để tưởng nhớ

☒ Các vua Hùng

* Nhân dân ta lại tưởng nhớ tới các nhân vật này vì:

☒ Đã có công dựng nước

* Di tích này gắn với lễ hội:

☒ Lễ hội đền Hùng

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 15 phiếu