Giải TBĐ lịch sử 6 Bài 12. Nước Văn Lang

Bài 2 trang 23 tập bản đồ Lịch sử 6


Đề bài

Quan sát sơ đồ dưới đây và dựa vào nội dung SGK, em hãy:

1) Cho biết sơ đồ phản ánh nội dung gì? (Ghi vào chỗ chấm (…) dưới sơ đồ).

2) Giải thích nội dung sơ đồ vào chỗ chấm (…) dưới đây.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 3. Nhà nước Văn Lang được tổ chức như thế nào?

Lời giải chi tiết

1.

2. Giải thích nội dung sơ đồ

- Ở trung ương: đứng đầu là Hùng Vương nắm mọi quyền hành. Giúp việc cho vua là các quan văn gọi là Lạc hầu, quan võ gọi là Lạc tướng.

- Nước Văn Lang chia làm 15 bộ, đứng đầu các bộ là lạc tướng.

- Dưới bộ là các chiềng, chạ do bồ chính cai quản.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 8 phiếu