Bài 2 trang 21 tập bản đồ Lịch sử 6


Đề bài

Quan sát các ảnh chụp dưới đây và dựa vào nội dung SGK, em hãy:

a) Điền tiếp vào chỗ chấm (…) dưới mỗi ảnh tên gọi của các hiện vật.

b) Cho biết những công cụ nào trên đây đã góp phần tạo nên bước chuyển trong xã hội thời Đông Sơn:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 3. Bước phát triển mới về xã hội được nảy sinh như thế nào?

Lời giải chi tiết

a) 

b) Công cụ đã góp phần tạo nên bước chuyển trong xã hội thời Đông Sơn:

- Những lưỡi liềm, lưỡi cày đồng ra đời đã góp phần tạo nên bước chuyển trong xã hội thời Đông Sơn.

+ Sự ra đời của công cụ bằng đồng thay thế cho công cụ bằng sắt là một sáng tạo to lớn trong cải tiến công cụ lao động.

+ Nhờ sử dụng công cụ bằng đồng người Việt đã khai khẩn đất hoang, mở rộng địa bàn sinh sống.

+ Công cụ lao động được cải tiến dẫn tới năng suất lao động tăng, của cải làm ra ngày càng nhiều, xuất hiện của cải dư thừa, dẫn đến tình trạng tư hữu.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 7 phiếu