Bài 3 trang 39 tập bản đồ Lịch sử 6


Giải bài 3 trang 39 tập bản đồ Sử 6. Nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân Lương do Triệu Quang Phục lãnh đạo

Đề bài

Em hãy nêu nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân Lương xâm lược do Triệu Quang Phục lãnh đạo vào chỗ chấm (…) dưới đây.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 4. Triệu Quang Phục đánh bại quân Lương như thế nào?

Lời giải chi tiết

* Nguyên nhân thắng lợi:

- Được nhân dân ủng hộ.

- Biết tận dụng vị trí, địa hình của đầm Dạ Trạch để xây dựng căn cứ, phát triển lực lượng và tiến hành cách đánh du kích.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 9 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch Sử và Địa Lí lớp 6- CTST - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí