Bài 1 trang 38 tập bản đồ Lịch sử 6


Giải bài 1 trang 38 tập bản đồ Sử 6. Quan sát lược đồ dưới đây và dựa vào nội dung SGK, em hãy:

Đề bài

Quan sát lược đồ dưới đây và dựa vào nội dung SGK, em hãy:

Lược đồ cuộc kháng chiến chống quân Lương xâm lược

a) Tô màu đỏ vào mũi tên chỉ quân ta chặn đánh, tiến công và rút lui; màu xanh vào mũi tên chỉ quân Lương tiến quân và rút chạy.

b) Điền vào chỗ chấm (…) trên lược đồ các địa danh diễn ra các sự kiện của cuộc kháng chiến chống quân Lương xâm lược.

c) Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Viên tướng chỉ huy quân Lương tiến vào xâm lược nước ta tháng 5 năm 545 là:

ADương Phiêu

B. Tiêu Tư

C. Trần Bá Tiên

Quân Lương tiến vào nước ta theo:

A. Đường bộ

B. Đường thủy

C. Cả đường thủy và đường bộ

Sau trận chiến tại hồ Điển Triệt, ai là người thay Lý Nam Đế chỉ huy cuộc kháng chiến chống quân Lương.

ATriệu Quang Phục

BLý Thiên Bảo

C. Lý Phật Tử

Triệu Quang phục đã chọn vùng đất nào làm căn cứ kháng chiến và phát triển lực lượng?

A. Động Khuất Lão (Tam Nông – Phú Thọ)

B. Dạ Trạch (Hưng Yên)

CGia Ninh (Việt Trì – Phú Thọ)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 3. Chống quân Lương xâm lược

Lời giải chi tiết

Lược đồ cuộc kháng chiến chống quân Lương xâm lược

c) Ý trả lời đúng

* Viên tướng chỉ huy quân Lương tiến vào xâm lược nước ta tháng 5 năm 545 là:

A. Dương Phiêu

* Quân Lương tiến vào nước ta theo:

C. Cả đường thủy và đường bộ

* Sau trận chiến tại hồ Điển Triệt, ai là người thay Lý Nam Đế chỉ huy cuộc kháng chiến chống quân Lương.

A. Triệu Quang Phục

* Triệu Quang phục đã chọn vùng đất nào làm căn cứ kháng chiến và phát triển lực lượng?

B. Dạ Trạch (Hưng Yên)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.6 trên 7 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí