Bài 1 trang 40 tập bản đồ Lịch sử 6


Giải bài 1 trang 40 tập bản đồ Sử 6. Quan sát lược đồ dưới đây và dựa vào nội dung SGK, em hãy:

Đề bài

Quan sát lược đồ dưới đây và dựa vào nội dung SGK, em hãy:

Lược đồ khởi nghĩa Mai Thúc Loan

a) Điền các từ: Thành Vạn An, Tống Bình vào chỗ chấm (…) trên lược đồ cho đúng.

b) Tô màu đỏ vào mũi tên chỉ nghĩa quân Mai Thúc Loan tấn công và rút lui; màu xanh vào mũi tên chỉ quân Đường tiến đánh và rút chạy.

c) Đánh dấu x vào ô trống ứng với những ý em cho là đúng.

Mai Thúc Loan đã chọn vùng đất nào để xây dựng căn cứ khởi nghĩa?

☐ Ngọc Trừng (Nam Định – Nghệ An)

☐ Mai Phụ (Thạch Hà – Hà Tĩnh)

☐ Sa Nam (Nam Đàn – Nghệ An)

Nghĩa quân Mai Thúc Loan đã đánh bại quân đô hộ nhà Đường tại đâu?

☐ Thành Hoan Châu

☐ Thành Tống Bình

☐ Thành Vạn An

Viên quân đô hộ Giao Châu của nhà Đường phải bỏ chạy về nước là ai?

☐ Trần Bá Tiên

☐ Quang Sở Khách

☐ Dương Tư Húc

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2. Khởi nghĩa Mai Thúc Loan (đầu thế kỉ VIII)

Lời giải chi tiết

Lược đồ khởi nghĩa Mai Thúc Loan

* Mai Thúc Loan đã chọn vùng đất nào để xây dựng căn cứ khởi nghĩa?

☒ Sa Nam (Nam Đàn – Nghệ An)

* Nghĩa quân Mai Thúc Loan đã đánh bại quân đô hộ nhà Đường tại

☒ Thành Tống Bình

* Viên quân đô hộ Giao Châu của nhà Đường phải bỏ chạy về nước là ai?

☒ Quang Sở Khách

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 9 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch Sử và Địa Lí lớp 6- CTST - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí