Bài 2 trang 41 tập bản đồ Lịch sử 6


Đề bài

Quan sát hình 50 – Đình thờ Phùng Hưng ở Đường Lâm (Hà Tây) trong SGK và dựa vào nội dung bài học, em hãy đánh dấu x vào ô trống ứng với những ý em cho là đúng.

Đình thờ Phùng Hưng ở Đường Lâm (Hà Tây)

* Vì sao nhân dân ta xây dựng đình thờ Phùng Hưng?

☐ Vì Phùng Hưng là quan lang ở Đường Lâm

☐ Vì Phùng Hưng là người giàu có, có lòng thương người và luôn cứu tế lương thực cho những người nghèo đói

☐ Vì Phùng Hưng là người có lãnh đạo nhân dân ta đánh bại quân đô hộ nhà Đường

Khởi nghĩa Phùng Hưng nổ ra năm nào?

☐ Năm 722

☐ Năm 776

☐ Năm 791

Kết quả của cuộc khởi nghĩa Phùng Hưng là gì?

☐ Đánh bại quân đô hộ nhà Đường, chiếm được thành Tống Bình và sắp đặt việc cai trị.

☐ Đánh bại quân đô hộ nhà Đường ở Đường Lâm và làm chủ vùng đất này

☐ Đánh bại quân đô hộ nhà Đường, khiến nhà Đường và các triều đại phong kiến của Trung Quốc sau này không dám xâm lược nước ta nữa

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 3. Khởi nghĩa Phùng Hưng (trong khoảng 776 - 791)

Lời giải chi tiết

* Nhân dân ta xây dựng đình thờ Phùng Hưng vì:

☒ Vì Phùng Hưng là người có lãnh đạo nhân dân ta đánh bại quân đô hộ nhà Đường

* Khởi nghĩa Phùng Hưng nổ ra năm:

☒ Năm 776

* Kết quả của cuộc khởi nghĩa Phùng Hưng là: 

☒ Đánh bại quân đô hộ nhà Đường, chiếm được thành Tống Bình và sắp đặt việc cai trị

Loigiaihay.com 


Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu