Bài 1 trang 31 tập bản đồ Lịch sử 6


Đề bài

Dựa vào nội dung bài học, em hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng.

Sau khi đánh đuổi quân đô hộ và lên ngôi vua, Trưng Vương đã:

ABắt tay ngay vào việc mở mạng đường sá, tích trữ lương thực để chuẩn bị kháng chiến chống quân xâm lược Hán.

B. Bắt tay ngay vào việc mở mang đường sá, tích trữ lương thực để chuẩn bị kháng chiến chống quân xâm lược Hán.

C. Lập lại chính quyền, đóng đô ở Mê Linh, xá thuế hai năm liền cho dân và bãi bỏ các thứ lao dịch nặng nề của chính quyền đô hộ.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Hai Bà Trưng đã làm gì sau khi giành lại được độc lập?

Lời giải chi tiết

* Sau khi đánh đuổi quân đô hộ và lên ngôi vua, Trưng Vương đã:

C. Lập lại chính quyền, đóng đô ở Mê Linh, xá thuế hai năm liền cho dân và bãi bỏ các thứ lao dịch nặng nề của chính quyền đô hộ.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 8 phiếu