Bài 2 trang 33 tập bản đồ Lịch sử 6


Đề bài

Em hãy nêu những biểu hiện về sự phát triển của nông nghiệp, thủ công nghiệp và thương nghiệp ở nước ta từ thế kỉ I đến thế kỉ VI vào chỗ chấm (…) trong bảng dưới đây.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2. Tình hình kinh tế nước ta từ thế kỉ I đến thế kỉ VI có gì thay đổi?

Lời giải chi tiết


Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 11 phiếu