Bài 2 trang 35 tập bản đồ Lịch sử 6


Giải bài 2 trang 35 tập bản đồ Sử 6. Quan sát hình 46 – Lăng Bà Triệu ở núi Tùng (Thanh Hóa) trong SGK và dựa vào

Đề bài

Quan sát hình 46 - Lăng Bà Triệu ở núi Tùng (Thanh Hóa) trong SGK và dựa vào nội dung bài học, em hãy:

Lăng Bà Triệu ở núi Tùng (Thanh Hóa)

a) Đánh dấu x vào ô trống ứng với ý em cho là đúng.

Khởi nghĩa Bà Triệu nổ ra vào năm nào?

☐ Năm 248

☐ Năm 284

☐ Năm 428

Khởi nghĩa Bà Triệu nổ ra ở đâu?

☐ Núi Nưa (Thiệu yên – Thanh Hóa)

☐ Nông Cống (Thanh Hóa)

☐ Phú Điền (Hậu Lộc – Thanh Hóa)

Khởi nghĩa Bà Triệu đã đánh bại chính quyền đô hộ ở khu vực nào?

☐ Phú Điền (Hậu Lộc – Thanh Hóa)

☐ Khắp Giao Châu

☐ Quận Cửu Chân

Khởi nghĩa Bà Triệu đã đánh bại chính quyền đô hộ nào?

☐ Nhà Hán

☐ Nhà Ngô

☐ Nhà Đường

b) Nêu cảm nghĩ của em về câu nói của Bà Triệu:

Có người khuyên bà lấy chồng, bà khảng khái đáp: "Tôi muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá kình ở biển khơi, đánh đuổi quân Ngô giành lại giang sơn, cởi ách nô lệ, đâu chịu khom lưng làm tì thiếp cho người!"

c) Cho biết nhân dân ta xây dựng lăng thờ Bà Triệu ở núi Tùng (Thanh Hóa) nhằm mục đích gì?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 4. Cuộc khởi nghĩa Bà Triệu (năm 248)

Lời giải chi tiết

a) Ý trả lời đúng:

* Khởi nghĩa Bà Triệu nổ ra vào năm

☒ Năm 248

* Khởi nghĩa Bà Triệu nổ ra ở 

☒ Phú Điền (Hậu Lộc – Thanh Hóa)

* Khởi nghĩa Bà Triệu đã đánh bại chính quyền đô hộ ở khu vực

☒  Khắp Giao Châu

* Khởi nghĩa Bà Triệu đã đánh bại chính quyền đô hộ nào?

☒ Nhà Ngô

b) Nêu cảm nghĩ của em về câu nói của Bà Triệu:

- Câu nói trên của Bà Triệu đầy khí phách, thể hiện bà là người có chí khí hơn người.

- Thể hiện lòng yêu nước, hoài bão đánh giặc ngoại xâm, giành lại độc lập cho đất nước.

c) Nhân dân ta xây dựng lăng thờ Bà Triệu ở núi Tùng (Thanh Hóa) nhằm mục đích:

- Tưởng nhớ công lao của lao chống giặc giữ nước của bà Triệu.

- Thể hiện lòng biết ơn đối với nữ anh hùng dân tộc, thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn của nhân dân ta.

 Loigiaihay.com

Bình chọn:
4.4 trên 8 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch Sử và Địa Lí lớp 6- CTST - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí