Bài 1 trang 33 tập bản đồ Lịch sử 6


Đề bài

Dựa vào nội dung SGK, em hãy nêu những nét chính trong chế độ cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nước ta từ thế kỉ I đến thế kỉ VI vào chỗ chấm (…) trong bảng dưới đây.


Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục I. Chế độ cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nước ta từ thế kỉ I đến thế kỉ VI

Lời giải chi tiết


Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 15 phiếu