Bài C5 trang 38 SGK Vật lí 6


Hãy tìm cách xác định trọng lượng riêng của một chất làm quả cân:

Đề bài

Hãy tìm cách xác định trọng lượng riêng của chất làm quả cân.

Dụng cụ đó gồm:

- Một quả cân 200g mà ta cần đo trọng lượng riêng của chất làm nó, có một sợi chỉ buộc vào quả cân.

- Một bình chia độ có GHĐ 250cm3, miệng rộng để có thể cho lọt quả cân vào trong bình. Bình chứa khoảng 100cm3 nước.

- Một lực kế có GHĐ ít nhất 2,5N.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Trọng lượng riêng : \({\bf{d}} = {{\bf{P}} \over {\bf{V}}}\)

Trong đó : d là trọng lượng riêng (N/m3), P là trọng lượng (N), V là thể tích (m3)

- Đổi đơn vị : \(1{m^3} = 1000000c{m^3} \)

                    \(\Rightarrow 1c{m^3} = {1 \over {1000000}}{m^3}\)

Lời giải chi tiết

Khối lượng của quả cân: m = 200g. Bình chứa chứa 100cmnước.

- Ta làm theo các bước sau :

 + Đổ 100cmnước từ bình chứa vào bình chia độ có GHĐ 250cm3. Nước trong bình chia độ ở vạch V0 = 100cm3.

 + Thả chìm quả cân vào bình chia độ. Giả sử nước trong bình chia độ dâng lên đến vạch V (cm3).

 => Thể tích của quả cân 200g là : \({V_{200}}\; = V - \;{V_{0\;}}(c{m^3})\; = {{V - \;{V_{0\;}}} \over {1000000}}\left( {{m^3}} \right)\)

 + Treo quả cân vào lực kế ta xác định được trọng lượng của quả cân 200g là P200 (N).

=> Trọng lượng riêng của chất làm quả cân 200g là : \(d = {{{P_{200}}} \over {{V_{200}}}}\left( {N/{m^3}} \right)\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 75 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí