Câu 4 trang 169 SGK Công nghệ 10


Nêu các cách xác định kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp.

Đề bài

Nêu các cách xác định kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp.

Lời giải chi tiết

- Cách xác định kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp:

+ Xác định kế hoạch bán hàng

+ Kế hoạch mua hàng

+ Kế hoạch vốn kinh doanh

+ Kế hoạch lao động cần sử dụng

+ Kế hoạch sản xuất.

- Công thức lần lượt lập các phương diện như sau:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 15 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí