Trả lời câu hỏi Bài 55 trang 176 SGK Công nghệ 10


Doanh nghiệp có thể huy động vốn kinh doanh từ những nguồn nào?

Đề bài

Doanh nghiệp có thể huy động vốn kinh doanh từ những nguồn nào?

Lời giải chi tiết

Vốn kinh doanh có thể huy động từ các nguồn:

- Huy động vốn bằng bán trước sản phẩm.

- Gọi vốn của cộng đồng.

- Chính chủ doanh nghiệp.

- Huy động đóng góp của các thành viên.

- Vay vốn ở ngân hàng, các tổ chức tín dụng.

- Vốn của nhà cung ứng cho doanh nghiệp

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí