Thực hành: Trồng cây trong dung dịch trang 44 SGK Công nghệ 10


Dùng máy đo pH để kiểm tra pH của dung dịch.

Đề bài

Thực hành: Trồng cây trong dung dịch trang 44 SGK Công nghệ 10

Lời giải chi tiết

I. Chuẩn bị

- Bình thuỷ tinh có màu hoặc bình nhựa có dung tích từ 0,5 đến 5 lít có nấy đậy đục lỗ.

- Dung dịch dinh dưỡng Knôp.

- Cây thí nghiệm.

- Máy đo pH.

- Cốc thuỷ tinh dung tích 1000ml.

- Ống hút 10ml.

-  Dung dịch H2SO4 0,2% và NaOH 0,2%.

- Bảng theo dõi sinh trưởng của cây:

Chỉ tiêu theo dõi

Tuần 1

Tuần 2

Tuần 3

Tuần n

Chiều cao của phần trên mặt nước (cm)

 

 

 

 

 

Màu sắc lá

 

 

 

 

 

Sự phát triển của rễ

 

 

 

 

 

Hoa

 

 

 

 

 

Quả

 

 

 

 

 

II. Quy trình thực hành:

Bước 1. Chuẩn bị dung dịch dinh dưỡng (d2 Knop).

Bước 2.Điều chỉnh pH của dung dịch dinh dưỡng:

dùng máy đo pH để kiểm tra pH của dung dịch. Nếu pH của dung dịch chưa phù hợp với nhu cầu của cây thì dùng H2SO4 0,2% hoặc NaOH 0,2% để điều chỉnh.

Bước 3. Chọn cây. Chọn những cây khoẻ mạnh, có rễ mọc thẳng.  

Bước 4. Trồng cây trong dung dịch: luồn rễ cây qua lỗ ở nắp hộp sao cho một phần của rễ cây ngập vào dung dịch.    

Bước 5. Theo dõi sinh trưỡng của cây.

Lập bảng theo dõi sinh trưởng của cây theo mẫu.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3 trên 4 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí