Thực hành: Quan sát, nhận dạng ngoại hình giống vật nuôi trang 70 SGK Công nghệ 10


Quan sát hình ảnh một số giống vật nuôi về các chỉ tiêu sau:

Đề bài

Thực hành: Quan sát, nhận dạng ngoại hình giống vật nuôi trang 70 SGK Công nghệ 10

Lời giải chi tiết

Quy trình thực hành:

1. Quan sát hình ảnh một số giống vật nuôi về các chỉ tiêu sau:

  - Các đặc điểm ngoại hình đặc trưng dễ nhận biết nhất của giống.

  - Hình dáng tổng thể và chi tiết các bộ phận liên quan đến sức sản xuất của con vật để dự đoán hướng sản xuất của nó.

2. Nhận xét và trình bày kết quả

Sau khi quan sát, ghi kết quả nhận xét về đặc điểm ngoại hình và dự đoán hướng sản xuất của một số giống vật nuôi theo mẫu bảng:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 24 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí