Thực hành: Xây dựng kế hoạch kinh doanh trang 182 SGK Công nghệ 10


Đề bài

Thực hành: Xây dựng kế hoạch kinh doanh trang 182 SGK Công nghệ 10

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

I. Xác định kế hoạch kinh doanh cho hộ gia đình:

   Tình huống: Kinh doanh ăn uống bình dân.

Giải quyết tình huống: (sgk trang 183 Công nghệ 10):

Trả lời:

a) Xác định kế hoạch doanh thu bán hàng của hộ gia đình:

Doanh thu bán hàng = doanh thu sáng + doanh thu trưa + doanh thu tối

=100 . 5000 + 5000 . 200 + 3000 . 100 = 1.800.000.

b) Xác định mức chi phí trả công lao động:

Chi phí trả công lao động = tiền công nhân viên nấu ăn x số lượng nhân viên nấu ăn + tiền công nhân viên phục vụ x số lượng nhân viên phục vụ

= 80.000 x 1 + 25.000 x 4 =180.000

c) Tính nhu cầu vốn kinh doanh (giả sử chi phí mua hàng chiếm khoảng 50% tổng doanh thu bán hàng)

Nhu cầu vốn kinh doanh = 50% tổng doanh thu bán hàng = 900.000.

II. Xác định kế hoạch kinh doanh cho gia đình:

  Tình huống: Xác định kế hoạch kinh doanh cho một doanh nghiệp kinh doanh thương mại.

Giải quyết tình huống: (sgk trang 184 Công nghệ 10):

Trả lời:

a) Xác định kế hoạch tổng mức bán hàng của doanh nghiệp

Tổng mức bán hàng của doanh nghiệp = nhu cầu thị trường mặt hàng A + nhu cầu thị trường mặt hàng B + nhu cầu thị trường mặt hàng C

= 54.000.000 + 10.000.000 + 25.000.000 + 30.000.000 = 109.000.000

b) Xác định mức bán ở từng thị trường của doanh nghiệp

Mức bán ở thị trường địa phương = mức bán ở thị trường địa phương mặt hàng A + mức bán ở thị trường địa phương mặt hàng B + mức bán ở thị trường địa phương mặt hàng C

= 20.000.000 + 10.000.000 + 30.000.000 = 60.000.000

Mức bán ở thị trường lân cận: 10.000.000 + 15.000.000 =25.000.000

Mức bán ở thị trường khác: 24.000.000

c) Xác định kế hoạch tổng mức mua hàng của doanh nghiệp

Tổng giá trị mua là: 22.000.000 + 17.000.000 + 42.000.000 = 81.000.000

d) Xác định kế hoạch mua từng mặt hàng và nguồn hàng của doanh nghiệp

Hàng A:

- Cơ sở 1 là (22.000.000 – 2.000.000) x 60% = 12.000.000

- Cơ sở 2 là (22.000.000 – 2.000.000) x 40% = 8.000.000

Hàng B:

- Cơ sở 1 = cơ sở 2 = (17.000.000 – 3.000.000)/2 = 7.000.000

Hàng C:

- Cơ sở 1 = 38.000.000 x 40% = 15.200.000

- Cở sở 2 = Cơ sở 3 = 38.000.000 x 30% = 11.400.000

e) Xác định tổng mức chi phí của doanh nghiệp

Tổng chi phí = Chi phí mua hàng hóa + Chi phí quản lí và chi phí khác

= 81.000.000 + 18.000.000 = 99.000.000

f) Xác định mức lợi nhuận của doanh nghiệp

Mức lợi nhuận = Tổng mức bán – Tổng chi phí = 109.000.000 – 99.000.000 = 10.000.000

III. Hạch toán hiệu quả kinh doanh:

1. Tình huống: Hạch toán hiệu quả kinh tế.

Giải quyết tình huống 1: (sgk trang 185 Công nghệ 10):

Trả lời:

- Tổng doanh thu: 100 x 5000 + 200 x 5000 + 3000 x 100 = 1.800.000

- Chi phí kinh doanh:

30 x 5.000 + 25 x 30.000 + 20.000 + 90.000 + 30.000 + 50.000 + (100 x 3000) x 60% + 80.000 + 100.000 + 100.000 = 1.550.000

- Lợi nhuận: 1.800.000 – 1.550.000 = 250.000

Giải quyết tình huống 2: (sgk trang 186 Công nghệ 10):

Trả lời:

- Tổng doanh thu bán hàng:

950.000 x 120 + 720 x 600.000 = 546.000.000

- Chi phí kinh doanh: 120 x 800.000 + 720 x 500.000 = 456.000.000

- Lợi nhuận: 546.000.000 - 456.000.000 = 90.000.000 

2. Tình huống: Hạch toán hiệu quả kinh doanh của một doanh nghiệp sản xuất.

Giải quyết tình huống 3: (sgk trang 187 Công nghệ 10):

Trả lời:

- Tổng doanh thu 1 năm của doanh nghiệp:

(6.000 x 100.000 + 10.000 x 150.000 + 4.000 x 200.0000) x 12 = 34.800.000.000

- Chi phí làm sản phẩm (6.000 x 80.000 + 120.000 x 10.000 + 170.000 x 4.000) x 12= 28.320.000.000

- Lợi nhuận cho doanh nghiệp là 50%: (34.800.000.000 - 28.320.000.000) / 2 = 3.240.000.000

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.9 trên 47 phiếu

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.